Krka uspešna tudi letos

Vir: krka.si

Skupina Krka je v prvem četrtletju letos ustvarila 458,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil z 89 milijoni evrov nižji za dva odstotka.

Razlog za nižji dobiček so negativne tečajne razlike in večji davek od dobička, je danes objavila družba.

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tem sporočil, da so poslovali uspešno, prodajo so povečali v petih prodajnih regijah in v večini ključnih trgov. Ohranjajo visoko dobičkonosnost poslovanja pred obrestmi in davki.

V prvem četrtletju je skupina plačala 17,5 milijona evrov davka od dobička, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Tečajne razlike so na finančni izid vplivale negativno v višini 13,3 milijona evrov.

Prodaja je bila nižja le v Vzhodni Evropi, kjer Krka sicer ustvari največji del prihodkov, in sicer je upadla za dva odstotka na 143,5 milijona evrov.

V Rusiji so prodali za 87,8 milijona evrov izdelkov, pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. V Ukrajini so prihodki od prodaje znašali 10,7 milijona evrov, 60 odstotkov manj kot v lanskih prvih treh mesecih. Krka to pripisuje izrednim razmeram in ukrepom distributerjev pri upravljanju zalog. Ocenjujejo, da bo do konca polletja prodaja intenzivnejša.

V Srednji Evropi je prodaja porasla za 11 odstotkov na 110,3 milijona evrov. Na Poljskem, drugem Krkinem največjem posamičnem trgu, so prodali za 47,6 milijona evrov izdelkov, štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani.

V Zahodni Evropi so se prihodki povečali za osem odstotkov na 91,7 milijona evrov, v Jugovzhodni Evropi za pet odstotkov na 63,5 milijona evrov ter v Sloveniji in na čezmorskih tržiščih za po 20 odstotkov na 28,1 milijona in 19,2 milijona evrov.

V Sloveniji je Krka s 7,6-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil, in sicer je na vrhu tako pri zdravilih na recept kot pri izdelkih brez recepta.

Skupina je v četrtletju registrirala tri nove izdelke: na področjih zdravljenja bolezni srca in žilja, sladkorne bolezni ter okužb sečil, prostatitisa in okužb prebavil. Med drugim je povečala ponudbo zdravil na Kitajskem.

Za naložbe je skupina v četrtletju namenila 21,8 milijona evrov, med drugim je končala 2,5 milijona evrov vredno naložbo v obratu Beta v Šentjerneju in 1,8 milijona evrov vredno naložbo v razvojno-kontrolnih centrih.

Skupina, v kateri je bilo konec marca 11.692 zaposlenih, od tega 5287 v tujini, za celotno leto načrtuje 1,755 milijarde evrov prihodkov (lani so znašali 1,718 milijarde evrov) in okoli 300 milijonov evrov čistega dobička (lani 363,7 milijona evrov). Predvidenih je za 130 milijonov evrov naložb, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da družba od 408,2 milijona evrov bilančnega dobička v letu 2022 za dividende nameni 204,4 milijona evrov oz. 6,60 evra bruto na delnico, kar bi bilo 17,2 odstotka več kot lani. Po 101,9 milijona evrov pa bi namenili v druge rezerve iz dobička in prenesli v naslednje leto. O predlogu bodo delničarji odločali na skupščini 6. julija.

M. D.