Krka še korak bližje dodatnim parkiriščem

Krka, tovarna zdravil, v Ločni. (vir: krka.biz)

Novomeška Krka bo v Kosovi dolini, v Ločni, uredila nova parkirišča za 962 osebnih vozil, 5 mest za avtobuse in 20 mest za kolesa. Ob obstoječih 2250 parkirnih mestih bodo tako po novem imeli 3210 parkirnih mest. Parkirišča bodo skupno zavzela 3,1 hektarja zemljišč.

Za zaposlene v Krki bo to nova, dodatna in pomembna pridobitev, za kar so se v vodstvu trudili zelo dolgo, postopki so trajali, zdaj so korak bližje cilju.

Ureditvena situacija (Acer, d. o. o., Novo mesto)

Z novim parkiriščem v Kosovi dolini, kjer so zemljišča v Krkini lasti, bodo prek že obstoječega križišča zgradili novo dostopno cesto v dolžini 220 metrov in širini 6 metrov ter navezavo na glavno cesto (Bučna vas – Krka). Uredili bodo kolesarsko stezo in pločnik za pešce ter razsvetljavo. Nova dostopna cesta bo območje parkirišč razdelila na dva dela, in sicer na severno in južno parkirišče Kosove doline, kar pomeni, da bosta dve terasi, ločeni z brežinami in zelenicami. Na teh in na robovih parkirišč bodo zasadili drevesa zaradi senčenja (1 drevo na 5 parkirnih mest). Ob dostopni cesti bodo obojestransko posadili 54 dreves. Na uvozih bodo nameščene zapornice.

Glede na navedbe v sklepu agencije bodo gradbena dela trajala 18 mesecev.

Kako je zdaj s parkirišči?

Iz sklepa agencije je razvidno, da ima Krka na lokaciji severnega vhoda, ki je najbližje Kosovi dolini, urejenih 500 parkirnih mest, za Notolom 710, okoli upravne stavbe je 880 parkirnih mest, na parkirišču Labod pa ima v najemu še 150 parkirnih mest. Skupaj je to 2250 mest. V Krki pa je okoli 5000 zaposlenih, ki sicer delajo v več izmenah, Krka število zaposlenih tudi nenehno povečuje.

Mestna občina Novo mesto je potrebne prostorske akte za območje Tovarne zdravil Krka sprejela v letu 2018. V Krki so nato na agencijo poslali zahtevo za izvedbo postopka, v katerem je ta morala odločiti, ali mora Krka za to pridobiti okoljevarstveno soglasje in izvesti presojo vplivov na okolje. Agencija je Krki novembra letos izdala sklep, da jim glede na značilnosti posega, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

C. R.