Krka prodajo na tujih trgih iz leta v leto povečuje

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Novomeška Krka je imela lani 1,48 milijarde evrov prihodkov ali 12 odstotkov več kot leto pred tem. Od tega so v Sloveniji ustvarili za dobrih 94 milijonov evrov prihodkov, kar je le 6,2 odstotka celotne prodaje. To kaže, da Krka večino izdelkov proda v tujini, kjer ustvari tudi največ prihodkov. V samo nekaj letih se je delež Krkinih prihodkov v tujini povečal s 91 na približno 94 odstotkov.

Krka je lani ustvarila za 242 milijonov evrov dobička, kar je bilo 39 odstotkov več kot leta 2018.

Gre sicer še za nerevidirane podatke, poslovanje Krke je včeraj na novinarski konferenci v Novem mestu predstavila Krkina uprava, ki jo vodi Jože Colarič. Bilanco za leto 2019 bodo sicer objavili 19. marca 2020.

Kje so prodali največ?

Prodajo izdelkov so povečali v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Največ so prodali v državah Vzhodne Evrope (za 481 milijonov evrov), kjer prodajo skoraj tretjino proizvodnje, povečanje prodaje je bilo 17-odstotno.
V Ruski federaciji so prodali za 310 milijonov izdelkov (13 odstotkov več kot v letu 2018), v Ukrajini za skoraj 80 milijonov evrov, rast je bila kar 42-odstotna.

Po prodaji sledi Srednja Evropa, kjer je vodilni trg Poljska, kamor so prodali za skoraj 160 milijonov evrov izdelkov. Prodajo so povečali tudi na Madžarskem, Slovaškem, v Litvi, Latviji in Estoniji.

V Zahodni Evropi so pridali za 336 milijonov evrov izdelkov. Največ so prodali v Nemčiji, skandinavskih državah, Španiji in Italiji.

V Jugovzhodni Evropi so prodali za 191 milijona evrov izdelkov. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa so beležili v Bolgariji in Srbiji. Na čezmorskih trgih so prodali za skoraj 49 milijonov evrov izdelkov, kar je 3,3 odstotka celotne prodaje. Rast je bila 12-odstotna.

In Slovenija? V Sloveniji so dosegli 92,4 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 6,2-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 4-odstotna. Glavnino prodaje, skoraj 53 milijonov evrov, so ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 39,5 milijona evrov.

Zdravil na recept so prodali za 1,23 milijarde evrov (83,8 odstotka celotne proizvodnje), rast je bila 13-odstotna. Prodaja zdravil na recept se je najbolj povečala v Vzhodni in Zahodni Evropi (po 18 odstotkov). V Sloveniji je bila ta rast 1-odstotna.

Največ so prodali zdravil za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil.

Z izdelki brez recepta so ustvarili 133,3 milijona evrov prihodkov (8,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 9-odstotni rasti prodali za 69 milijonov evrov (4,6-odstotni delež), prodaja zdraviliško-turističnih storitev pa je znašala 39,5 milijona evrov, kar je 5 % več kot v letu 2018 (2,7-odstotni delež v skupni prodaji).

Za investicije so v celotni skupini namenili 113 milijonov evrov, od tega 93 milijonov evrov v matični Krki.

Ob koncu leta 2019 je bilo v Skupini Krka 11.696 zaposlenih, od tega v tujini 5699, kar je slabih 49 odstotkov vseh zaposlenih. 52 odstotkov jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 198 je doktorjev znanosti.

Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.770 zaposlenih, kar je 288 več kot konec leta 2018.

V letu 2019 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za slabih 27 odstotkov in je ob koncu leta znašal 73,20 evra. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,4 milijarde evrov.

Ob koncu leta 2019 je imela Krka 48.631 delničarjev, od tega je bilo 38,5 odstotka slovenskih fizičnih oseb. Delniška struktura je sicer stabilna in brez večjih sprememb.

C. R.