Novomeška Krka se ne pusti motiti: ustvarja in investira kot za stavo

Skupina Krka, tovarna zdravil, iz Novega mesta, je objavila podatke o poslovanju v letošnjih prvih treh mesecih. Kot smo že navajeni pri njih, povečali so prodajo in dobiček. Prihodkov je bilo 321 milijonov, dobička pa 42,7 milijona evrov. Kar 96 odstotkov vsega ustvarijo na tujih trgih. Za naložbe so že letos dali 21,4 milijona evrov, načrti so še veliki. V skupini je 10.821 zaposlenih, od tega skoraj 5.000 v Sloveniji, poleg tega je 1.277 zaposlenih še prek agencij.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu poteka ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih – Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4). Njegova vrednost je ocenjena na 54 milijonov evrov. Objekt s površino 18.000 m2, v katerem so že začeli z nameščanjem laboratorijske in tehnološke opreme, bo pripravljen za uporabo do konca leta.

V Ločni bodo povečali tudi večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo in zmogljivosti povečali na več kot 90.000 paletnih mest. Naložba je ocenjena na 30 milijonov evrov.

Največja naložba v Krkini zgodovini, vredna preko 200 milijonov evrov, pa je sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki so ga zagnali leta 2015. Delo po več kot dveh letih poteka utečeno, proizvodnja se povečuje. Do konca marca 2017 so zagotovili približno dvotretjinsko tehnološko opremljenost Notola 2.

Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Tako bodo zagotovili končno opremljenost obrata in proizvodnjo v načrtovanem obsegu 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto. Ocenjena vrednost dodatne opremljenosti Notola 2 je 23 milijonov evrov.

Poteka tudi 11 milijonov evrov vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik. Gre za majhne kroglice z zdravilno učinkovino, ki se uporabljajo za polnjenje kapsul ali pa se stiskajo v tablete. Proizvodne zmogljivosti bodo pripravljene sredi leta.

V Bršljinu bodo povečali obrat za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Prostore bodo uredili v novozgrajenem drugem nadstropju objekta za proizvodnjo praškastih in tekočih izdelkov. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,6 milijona evrov.

Investicije v tujini

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V Krki-Rus sta proizvedeni dve tretjini izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka status domačega proizvajalca.

Zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem. Tako bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Zagon proizvodnje in postopen prenos tehnologij na novo tehnološko opremo načrtujejo sredi leta. Naložba je ocenjena na 34 milijonov evrov.

Investicije v zdraviliški turizem

V Termah Krka v Strunjanu poteka zamenjava sistema za ogrevanje, ki bo v skladu z zakonodajo in cilji Krajinskega parka Strunjan zmanjšala negativne vplive na okolje in zagotovila nižjo ceno toplotne energije, ter priprave na obnovo hotela Laguna.

V Šmarjeških Toplicah urejajo sistem odvajanja odpadnih vod in sanirajo energetski sistem. Preuredili bodo prostore v centru medicinske rehabilitacije v Dolenjskih Toplicah in hotelske sobe v Hotelu Šport na Otočcu. Skupna vrednost naložb v Termah Krka je ocenjena na nekaj manj kot 3 milijone evrov.

Zaposlenih 10.821, še 1.277 prek agencij

Konec marca je bilo v skupini Krka 10.821 zaposlenih. 54 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Dodatno je bilo prek agencij konec marca še 1.277 zaposlenih. Poročali smo že, da je zaposleni v Krki v poprečju prejme okrog 3.000 evrov mesečne plače, kar je okrog 1.800 evrov neto. Po dostopnih podatkih se neto plača zaposlenih začne pri dobrih 800 evrih.

Prihodki, prodaja, razvoj in delničarji

Krka je v prvih treh mesecih ustvarila 42,7 milijona evrov dobička in prodala za 321 milijonov evrov izdelkov, kar je bilo 6 odstotkov več kot lani v istem obdobju. Količinsko so prodajo povečali za 2 odstotka. Na tujih trgih so ustvarili 93 odstotkov prodaje oziroma kar 96 odstotkov prodaje družbe Krka. Krkini največji trgi so Vzhodna Evropa (skoraj tretjina prodaje), odločilna pri tem Ruska federacija. Sledijo Srednja Evropa, kjer je vodilna Poljska. V Zahodni Evropi so največ prodali v Nemčiji, Franciji in Španiji. Ostali trgi so manjši.

V Sloveniji so prodali za 21,1 milijona evrov, kar je bilo 5 odstotkov več kot lani. Z 9,2-odstotnim tržnim deležem Krka ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil v Sloveniji.

Daleč največ prodajo zdravil na recept, kar 82,3 odstotka vseh prihodkov dobijo iz tega. Povečala se je tudi prodaja izdelkov brez recepta, za 13 odstotkov, skupno so prejeli 30,9 milijona evrov ali dobrih 10 milijonov evrov mesečno. Veterinarskih izdelkov so prodali skoraj petino manj, vseeno pa prejeli 17,6 milijona evrov ali skoraj 6 milijonov evrov mesečno. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 7,6 milijona EUR, kar je 6 odstotkov več kot lani.

Gibanje valut je bilo za Krko v prvem četrtletju ugodno. Iz valutnih izpostavljenosti so ustvarili pozitivne neto tečajne razlike. Izpostavljenost v ruskih rubljih predstavlja sicer daleč najvišjo valutno izpostavljenost skupine Krka.

V prvem četrtletju leta 2017 so registrirali 5 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v enakem obdobju lanskega leta. Za 46 izdelkov so na različnih trgih na novo pridobili 157 registracij.

Konec marca 2017 je imela Krka 53.371 delničarjev, kar je za 1,6 % manj kot konec leta 2016. Med delničarji je bilo manj fizičnih oseb, nekoliko se je povečal delež mednarodnih vlagateljev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 31. 3. 2017 znašal 52,15 evra, kar je 1,4 % manj kot konec leta 2016, ko je znašal 52,90 evra.

Za novomeško Krko velja, da njeno vodstvo v preteklih letih ni izvajalo t. i. menedžerske prevzema. Znana je tudi izjava njihovega direktorja Jožeta Colariča, ki jo je večkrat povedal v javnosti. Gre pa tako, da MBO (menedžerski odkup) pomeni: Manj bo ostalo

Krka je tipičen primer, kje bi bila lahko slovenska podjetja in posledično slovensko gospodarstvo danes, če ne bi bilo teh MBO-jev oz. Manj Bo Ostalo (od podjetja). Če bi vodstva povsod delala in ravnala tako kot v Krki, potem bi bili danes že res “druga Švica”. Krka 96 odstotkov prodaje doseže z izvozom (za tiste, ki pravijo, da so lahko tako uspešni, ker so “zdravila v Sloveniji tako draga”). To pomeni, da tudi svoje plače večinoma ustvarjajo z izvozom, kjer je konkurenca neizprosna.

T. H.