Krka podelila nagrade mladim srednješolcem

Krkini nagrajenci (foto: Krka, d. d.)

V novomeški Krki, tovarni zdravil, so mladim srednješolskim raziskovalcem včeraj podelili Krkine nagrade. Mladi so letos na razpis prijavili kar 37 nalog, pri katerih je sodelovalo 66 dijakov iz 19 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol. Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število raziskovalnih del doslej.

Nagrade sta mladim podelila predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad.

Priznanje so izrekli tudi štirim mentoricam, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom.

Svoje znanje s področja naravoslovnih ved so dijaki predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad. Prejemniki nagrad pa so pred strokovno javnostjo samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja.

Prejemniki Krkinih nagrad in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge so:

 1. SATJA ŠKOBALJ, II. gimnazija Maribor
  mentorica: KATJA HOLNTHANER ZOREC
 2. PATRIK PEČAVAR NEŽMAH, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šole
  mentorja: MARK JERANA in MATEJA ERDANI KREFT
 3. ANA BABNIK in GRETA JUNGER, Gimnazija Vič
  mentorici: NEŽA GRGUREVIČ in ALENKA MOZER
 4. KATARINA KOKALJ, Gimnazija Jurija Vege Idrija
  mentorji: PETER RODIČ, INGRID MILOŠEV in VALERIJA ŠEMRL KOSMAČ
 5. MAŠA PREDIN, II. gimnazija  Maribor
  mentorja:  URBAN BRENA in ZDENKA KEUC
 6. ANJA MOŠKRIČ in NINA SELAN, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
  mentorica: VESNA GRGUR
 7. MIHA POMPEJ, Gimnazija Vič
  mentorja: ROK PESTOTNIK in ALENKA MOZER
 8. DAVID RIBAR, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
  mentorica: IRENA DROFENIK
 9. JAKOB VID ZUPANČIČ, JAN VAN ELTEREN in NUŠA AVGUŠTINČIČ,  Gimnazija Novo mesto
  mentorji: JANJA PUST, INGRID FALNOGA in VID SIMON ŠELIH
 10. ANJA KORES, II. Gimnazija Maribor
  mentorici: MAJA RUPNIK in VALERIJA TKALEC
 11. MINEJA LEBAN, Gimnazija Jurija Vege Idrija.
  mentorji: MAGDALENA KLASINC, ALJAŽ GABER in BERTA KOŠMRLJ
 12. TOMAŽ GRAVNAR in CHRIS ČERNE, Gimnazijo Nova Gorica
  mentorici: OLENA PLIEKHOVA in SILVANA ŠTUCIN
 13. ANA GABROVŠEK in NIKA TAŠLER z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: MARKO JERAN in TJAŠA KLEMEN
 14. NINA PUST, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola v Ljubljani
  mentorja: MARJETKA PODOBNIK in TOMAŽ ŠVIGELJ
 15. CIRIL CEROVŠEKA, LUKA OSREDKAR in GREGOR OSREDKAR, Gimnazija Želimlje
  mentorici: VIDE ŠINKOVEC in ANDREJA GREGORIJA
 16. KAJA LIČEF, KATJUŠA KRUPENKO in NEŽA RIBNIKAR, Gimnazija Jesenice
  mentorji: KATARINA TRONTELJ, ANDREJ GREGORI in ALEN ŠEST
 17. JANA UŠEN in ZALA BOŽANIĆ, 1. gimnazija v Celju
  mentorici: MOJCA ALIF in POLONA JAMNIK
 18. NIK FARIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorja: MATEJA GODEC in TJAŠA KRAŠEVAC GLASER
 19. LANA KRMELJ in NUŠA KOS THALER, II. gimnazija Maribor
  mentorici: ZDENKA KEUC in TAMARA ŠIŠKO
 20. DOMEN LAH in BOR LOGAR DRAŽUMERIČ, II. gimnazija Maribor
  mentorici: KATJA HOLNTHANER ZOREC in TANJA BAGAR
 21. NEŽA BRLAN, PIKA KRIŽNAR in TILEN LAMPRET, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  mentorji: DARJA SILAN, HELENA KREGAR in HELENA GRČMAN
 22. TINA GABROVŠEK in ŽAN RAZPOTNIKA, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorji: KATJA STRAŠEK SMRDEL, GAŠPER JAN SIMON, NADA UDOVČ KNEŽEVIĆ in TATJANA AVŠIČ ŽUPANC
 23. SAŠA RAJ in ZALA ČUK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorica: NINA ŽUMAN
 24. ANA KOSELJ, LIZA KOMAR in LUKA KOPAČ, Biotehniški center Naklo
  mentorica: MARJETKA KASTELIC ŠVAB
 25. BLAŽ GUBIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: MATEJA GODEC in OLIVIJA PLOHL
 26. LARA FURJANIČ, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorici: ANDREJA OPARA in TJAŠA KLEMEN
 27. DAŠA ŽUMAN, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: NINA ŽUMAN in MILENA ŽIBRAT
 28. NIKA STRAJNAR in VID BAČAR, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
  mentorja: UROŠ OCEPEK in EMA NOVINEC
 29. NIK MARIĆ in GAJ KREN GORŠE, Gimnazija Jurija Vege Idrija
  mentorici: MAGDALENA KLASINC in REBEKA RUDOLF
 30. NUŠA HOZJAN in VANJA VOGRINEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: MARIJA MEZNARIČ in JASNA VOGRINEC
 31. LAURA REŽONJA, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: MATEJA GODEC in LIDIJA FRAS ZEMLJIČ
 32. KAJA ZUPANČIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorica: NINA ŽUMAN
 33. ANA MARIJA OKORN, Gimnazija Kranj
  mentorica: URŠA PETRIČ
 34. BERNARD VERŠNJAK in SAMO KOŠIR, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: MARKO JERAN in ALMA KAPUN DOLINAR
 35. ANJA LIPOVŠEK in PATRICIJA LAP, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: MARKO JERAN in TJAŠA KLEMEN
 36. ALEŠ MAVSAR in MANCA NARED, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentor: JURE SLATNER
 37. ANJO ILAR in SARO SIMONIČ, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  mentorica: JANA GORŠIN FABJAN

Mentorji – prejemniki zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu so:

 1. dr. MARIJA MEZNARIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,
 2. mag. MOJCA ALIF, I. gimnazija v Celju,
 3. MAGDALENA KLASINC, Gimnazija Jurija Vege Idrija,
 4. JANA GORŠIN FABJAN, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.
Prejemnice zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu skupaj z Jožetom Colaričem (desno) in dr. Alešem Rotarjem. Prejemnice plaket od leve: Jana Goršin Fabjan, mag. Mojca Alif in dr. Marija Meznarič. Plaketo je prejela tudi Magdalena Klasinc, ki je ni na fotografiji. (vir: Krka, d. d.)

Krka je na svoji spletni strani objavil, da bo podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela 19. oktobra 2018.

C. R.