Krka objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2021

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je v prvem polletju 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 808,6 milijona EUR, kar je 1 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 177,4 milijona EUR čistega dobička oziroma 11 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji. Nadzorniki so potrdili vodilno ekipo za mandat od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Ta ostaja enaka kot doslej.

Jože Colarič (vir: Wikipedija)

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal:

“V skupini Krka smo v prvem polletju 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Zabeležili smo največjo prodajo in največji čisti dobiček v prvem polletju v Krkini zgodovini. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni. V prvem polletju smo pridobili dovoljenje za trženje 6 novih izdelkov. Pandemija še vedno vpliva na izvajanje marketinških aktivnosti, prav tako je v prvem polletju vplivala na manjšo prodajo nekaterih izdelkov, kot so antibiotiki in sezonski izdelki brez recepta.

Da bi poskrbeli za zajezitev širjenja covida-19 in zaščitili zdravje zaposlenih, v sodelovanju z zdravstvenimi službami že od sredine maja za vse zainteresirane zaposlene organiziramo cepljenje v Krkinih prostorih. Še naprej zagotavljamo nemoteno dobavo izdelkov in sledimo začrtanim ciljem.

Vesel sem, da je nadzorni svet na včerajšnji seji obravnaval moj predlog za ostale člane uprave ter soglasno imenoval dr. Aleša Rotarja, dr. Vinka Zupančiča in Davida Bratoža tudi za naslednje mandatno obdobje. Krka je v tekočem mandatu uprave dosegala odlične rezultate.

V novem mandatu in v enaki sestavi bomo Krko še naprej vodili po začrtani poti inovativne generične farmacevtske družbe, ki uresničuje finančne in trajnostne cilje v dobro vseh njenih deležnikov.”

Predlog za delavskega direktorja – člana uprave bo nadzorni svet na predlog sveta delavcev obravnaval na naslednji redni seji, 17. novembra 2021.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec junija 11.607 zaposlenih, od tega v tujini 5367, kar je dobrih 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 207 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.524 zaposlenih.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2021 znašal 103,5 EUR, kar je 13,2 % več kot konec leta 2020.

Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,4 milijarde EUR. Konec junija je imela Krka 47.129 delničarjev.

V prvem polletju se je nekoliko povečal delež lastništva slovenskih fizičnih oseb, pravnih oseb in skladov ter lastnih delnic. Delež mednarodnih vlagateljev se je zmanjšal za 0,7 odstotne točke. V prvem polletju 2021 je Krka pridobila 72.548 lastnih delnic. 30. 6. 2021 je imela 1.614.322 lastnih delnic, kar je predstavljalo 4,923 % osnovnega kapitala.

J. M.