Krka objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2020

Proizvodnja v Krki (vir: Krka, d. d., arhiv)

Skupina Krka je v prvem polletju 2020 dosegla prodajo v višini 803,8 milijona evrov, kar je 6 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 160,3 milijona evrov čistega dobička, oziroma 15 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tem povedal, da so v skupini uspešno zaključili prvo polovico poslovnega leta in zabeležili rekordne rezultate. “Kljub pandemiji smo izpolnjevali svoje poslanstvo in zagotavljali nemoteno preskrbo z zdravili na svetovnih trgih. Dober finančni položaj skupine, vertikalno integrirani poslovni model in globalni pozitivni vplivi na povpraševanje po farmacevtskih izdelkih so omogočili, da smo izjemno situacijo dobro prestali,” je dejal.

Colarič je povedal, da se aktivno ukvarjajo z vplivi in spremembami, ki jih je pandemija prinesla v njihovo poslovno okolje. Prilagajajoo nekatere poslovne procese in prehajajo na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij v marketingu in na drugih področjih.

V drugo polletje vstopajo v dobri finančni kondiciji. Za leto 2020 načrtujejo 1520 milijonov milijarde evrov poslovnih prihodkov in dobiček v vrednosti dobrih 210 milijonov evrov. Dodajajo pa, da je razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo covida-19, njegovimi posledicami in ukrepi držav, še vedno nepredvidljiv.

V prvem polletju so na trgih zunaj Slovenije ustvarili 95 % prodaje skupine. Največji posamični trg je bila Ruska federacija, sledila sta poljski in nemški trg.

Najpomembnejša skupina izdelkov v prodaji skupine Krka ostajajo zdravila na recept, največji delež med njimi pa predstavljajo zdravila za bolezni srca in žilja.

V skupini Krka je bilo konec prvega polletja 11.658 zaposlenih, od tega v tujini 5579, kar je slabih 48 % vseh zaposlenih. 52 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 203 so doktorji znanosti.

Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.751 zaposlenih.

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2020 znašal 82,80 evra, kar je 13,1 % več kot konec leta 2019. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2700 milijonov evrov.

Konec prvega polletja 2020 je imela Krka 48.015 delničarjev. V tem obdobju se je povečal delež lastnih delnic, medtem ko sta se deleža slovenskih pravnih oseb in skladov ter mednarodnih vlagateljev zmanjšala. Delež slovenskih fizičnih oseb je ostal nespremenjen.

(vir: Krka, d. d.)

Izdatki za razvoj in raziskave ter naložbe so bili v prvem polletju manjši zaradi epidemije covid-19. Vsi ostali kazalniki pa nadpovprečno izstopajo.

J. M.