Novo mesto: Poslovanje Krke in načrti

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka, katere del je tudi novomeška tovarna zdravil, je lani ustvarila največjo prodajo v Krkini zgodovini, v vrednosti 1,565 milijarde evrov, kar je bilo 2 odstotka več kot leto pred tem. Dobičkonosnost ohranjajo na visoki ravni, lani so ustvarili 304,7 milijona evrov dobička (5 odstotkov več kot v letu 2020).

Največjo prodajo dosegajo z izvozom, prodaja v Sloveniji predstavlja le 6 odstotkov vrednosti skupine, delež prodaje v tujini se z leti krepi.

Registrirali so 16 novih izdelkov, 14 zdravil na recept in 2 veterinarska izdelka ter zaključili več kot 200 registracijskih postopkov, s katerimi so za različne izdelke pridobili več kot 1000 dovoljenj za promet.

Posledično odličnim rezultatom poslovanja je sledila tudi rast tečaja delnice, ta se je v letu 2021 zvišal za dobrih 29 odstotkov. Včeraj, na primer, je bila delnica vredna 115,50 evra (ob koncu leta 118 evrov).

Ob koncu leta je imela Krka 46.820 delničarjev (1 odstotek manj kot leta 2020). Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,9 milijarde evrov. Slovenske fizične osebe imajo v lasti 38,8 odstotka delnic, mednarodni vlagatelji pa 22,2 odstotkov. Lastniška sestava je stabilna in brez večjih sprememb.

Za izplačilo dividend so namenili 156 milijonov evrov.

Proizvedli več kot 16 milijard tablet, kapsul in stekleničk sirupov

Rast prodaje so lani dosegli v vseh prodajnih regijah, razen v Zahodni Evropi. Količinsko so prodajo izdelkov povečali za dobra 2 odstotka, proizvedli so več kot 16 milijard tablet in kapsul ter stekleničk sirupov. Proizvodnja se iz leta v leto povečuje.

Največji prodajni trgi in Slovenija

Največji prodajni trg je Vzhodna Evropa, kjer so lani prodali za 547,8 milijona evrov izdelkov, ta trg predstavlja 35,1-odstotni delež celotne prodaje (največ v Ruski federaciji). Vrednost prodaje v Vzhodni Evropi se je povečala za 6 odstotkov, v Ruski federaciji so prodali za 332,9 milijona evrov izdelkov (prodaja je bila za 2 odstotka). Sledi Ukrajina, kjer so prodali za 96,4 milijona evrov izdelkov.

V Sloveniji so dosegli 92,9 milijona evrov prodaje, rast prodaje je bila 9-odstotna. Glavnino, 56,4 milijona evrov, so ustvarili s prodajo izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Zdraviliško-turistične storitve so prispevale 36,5 milijona evrov, kar je 23 odstotkov več kot v letu 2020.

Glavnina zdravila na recept: Največje povečanje Ukrajina, Češka in Slovaška

Glavnina prodaje so zdravila na recept, pri tem so dosegli 1,305 milijarde evrov prihodkov ali 83,7 odstotka vseh, prodaja se je lani povečala za 0,4 odstotka.

Med desetimi največjimi posamičnimi trgi se je prodaja zdravil na recept relativno najbolj povečala v Ukrajini, na Češkem in Slovaškem, med ostalimi pa na Srednjem vzhodu, v Mongoliji, Uzbekistanu in Belorusiji. Ključne skupine zdravil na recept so bila zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

Z izdelki brez recepta (povečanje za 11 odstotkov) so ustvarili 137,3 milijona evrov prihodkov ali 8,8 odstotka skupne prodaje. Veterinarskih izdelkov so ob 7-odstotni rasti prodali za 81,3 milijona evrov (5,2-odstotni delež v skupni prodaji).

Skupno 12.459 zaposlenih

V skupini Krka je bilo konec leta 2021 11.511 zaposlenih, od tega v tujini 5273, kar je 46 odstotka vseh zaposlenih. 51 odstotkov jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 207 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.459 zaposlenih.

Za naložbe 66 milijonov evrov, glavnina v matični Krki

Ocenjena vrednost naložb v letu 2021 je znašala 66 milijonov evra, od tega 49 milijonov evrov v obvladujoči družbi, to je Krka Novo mesto.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu že nekaj let deluje sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zaradi vse večjih proizvodnih potreb ga opremljajo z dodatno tehnološko opremo. Celotna naložba je ocenjena na 41 milijonov evrov, v letu 2021 so zanjo porabili 8,5 milijona evrov. Ko bo obrat opremljen, bodo v njem lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

Investicije, načrti

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu bodo v starejšem delu obrata Notol avtomatizirane sisteme pranja nadgradili in posodobili v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse.

Projektirajo vodne sisteme, naložba je ocenjena na 3,1 milijona evra. V istem obratu bodo obnovili pakirnico ter zamenjali in posodobili pakirne linije. Naložba je ocenjena na 38,2 milijona evrov.

V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (OTO) poteka 26 milijonov evrov vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in granulacijo pri tabletiranju ter v logistične zmogljivosti.

V razvojno-kontrolnih centrih končujejo več naložb v skupni vrednosti 8,2 milijona evrov.

V skladiščnem delu proizvodnega obrata v Ljutomeru so preuredili priročno skladišče. Za naložbo so porabili 2 milijona evrov. V Ljutomeru bodo povečali tudi proizvodne zmogljivosti za granulacijo in pakiranje, naložba je ocenjena na 13 milijonov evrov.

V obratu Beta v Šentjerneju so posodobili sisteme in naprave, povečali pa bodo tudi proizvodne zmogljivosti za pripravo suhega granulata. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,6 milijona evra.

V Novem mestu načrtujejo gradnjo večnamenskega objekta Paviljon 3. V njem bodo prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatni prostori za več organizacijskih enot. Projektna dokumentacija za 18,6 milijona evrov vredno naložbo je pripravljena, gradnja naj bi se začela marca.

S povečevanjem proizvodnih zmogljivosti se povečujejo tudi potrebe po oskrbi z energenti. Naložba v zmogljivosti za proizvodnjo komprimiranega zraka in gradnja novih infrastrukturnih vodov za oskrbo proizvodnih objektov z energenti sta v polnem teku.

Za povečanje energetske infrastrukture na proizvodni lokaciji v Novem mestu bodo namenili 2,5 milijona evrov.

Velika naložba v Krškem: 163 milijonov evrov in več sto novih delovnih mest

V Krškem načrtujejo gradnjo novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Projektna dokumentacija za izvedbo del je pripravljena, potekajo pa postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra. Zgradili bodo še manjše tehnološke in infrastrukturne objekte, ki so potrebni za celovito zagotavljanje proizvodnega procesa.

Naložba je ocenjena na 163 milijonov evrov, predsednik uprave Jože Colarič je včeraj povedal, da nameravajo v prihodnjih dveh do treh letih odpreti več sto novih delovnih mest v proizvodnji in razvoju.

Naložbe v tujini: Krka-Rus

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus v mestu Istra severozahodno od Moskve. V njej proizvedejo več kot 75 odstotkov izdelkov, ki jih prodajo v Ruski federaciji, kjer imajo status domačega proizvajalca.

V naslednjih letih bodo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti še povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov evrov, v letu 2021 so zanjo namenili 5,7 milijona evrov.

Podjetje na Kitajskem

V okviru skupnega podjetja Ningbo Krka Menovo na Kitajskem nadaljujejo nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti. V njem proizvajajo izdelke za trge zunaj Kitajske, od januarja 2021 pa tudi prvi izdelek za kitajski trg, ki se mu v letošnjem prvem trimesečju pridružijo še trije.

Načrti za leto 2022

Načrtovana prodaja izdelkov in storitev je 1,61 milijarde evrov, načrtovan dobiček 300 milijonov evrov. Za investicije načrtujejo 130 milijonov evrov.

Kaj pa zaposleni? Načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 2 odstotka, kar pomeni skupno do 200 do 250 novih zaposlitev.

Delo v času covida je potekalo nemoteno, v Krki dosledno izvajajo vse preventivne ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, organizirano je bilo tudi cepljenje za zaposlene. Proizvodnja in dobava končni izdelkov sta bili neprekinjeni.

Nadzorni svet je Jožetu Colariču in upravi lani podaljšal mandat do konca leta 2027.

Podatke o oceni poslovanja v letu 2021 in načrte za leto 2022 je Krkina uprava predstavila na včerajšnji novinarski konferenci, dan pred tem je te obravnaval tudi Krkin nadzorni svet.

J. M.