Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2019

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je v prvem polletju 2019 dosegla prodajo v višini  761,3 milijona evrov, kar je bilo za 81,8 milijona evrov oziroma 12 odstotkov več kot lani v istem obdobju. Dosegli so 139,9 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo kar 38 odstotkov več kot v lanskem prvem polletju.

Prodajo so najbolj povečali v Vzhodni Evropi, kamor prodajo tretjino vseh izdelkov.

V Zahodno Evropo prodajo dobro petino, največ v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Podobno dobro petino vsega prodajo v Srednji Evropi, največ pri tem na Poljskem, Madžarskem, Slovaškem, v Litvi in Estoniji. V Jugovzhodni Evropi so letos prodali za nekaj manj kot sto milijonov evrov izdelkov, kar je 13 odstotkov celotne prodaje. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa so imeli v Bolgariji in Srbiji. V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 24,6 milijona evrov izdelkov in dosegli 13-odstotno rast ter 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

V Sloveniji so dosegli 45 milijonov evrov prodaje, kar predstavlja 5,9-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 4-odstotna.

Krka proda največ zdravil na recept, s tem so ustvarili 642,6 milijona evrov prihodkov ali 84,6 odstotka celotne prodaje. Prodajo izdelkov na recept so povečali v vseh regijah, v Sloveniji pa je ta ostala na ravni primerljivega lanskega obdobja.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 7 odstotkov, so ustvarili 62,5 milijona evrov (8,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 2-odstotni rasti prodali za 35,8 milijona evrov (4,7-odstotni delež v skupni prodaji). Iz zdraviliško-turističnih storitev so dobili 18,4 milijona evrov, kar je bilo 6 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v skupni prodaji).

Iz dobička so državi plačali 24 milijonov evrov davka, kar pomeni 14,6 odstotka doseženega bruto dobička, ki je bil 154,5 milijona evrov.

Za investicije so letos namenili 52,6 milijona evrov, od tega največ, kar 42 milijonov evrov v novomeški Krki. Vlagali so predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti, pa tudi v Krkine proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Kot zanimivost dodajmo, da so v Ljubljani zgradili novo, 12 milijonov evrov vredno, štirinadstropno poslovno stavbo, ki je že vseljena in je povezana z drugimi poslovnimi prostori.

Konec leta 2017 so v Ningbu na Kitajskem z lokalnim podjetjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Za najeto proizvodno lokacijo so v Evropski uniji pridobili certifikat dobre proizvodne prakse. Konec leta 2018 so začeli komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske, hkrati pa so zanj vložili vso potrebno registracijsko dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu. V letu 2019 vlagajo 5 registracij za prodajo izdelkov na kitajskem trgu.

Polovica vseh zaposlenih dela v tujini, kar 1067 zaposlenih dela prek agencij

V skupini Krka je konec junija 2019 delalo 11.523 ljudi, od tega v tujini 5744, kar je polovica vseh zaposlenih. 53 odstotkov jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 189 je doktorjev znanosti.

Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka konec junija 12.590 zaposlenih, kar je 108 več kot konec leta 2018.

Konec junija je imela Krka 49.562 delničarjev. Fizične osebe so imele v lasti 38,9 odstotka vseh delnic, tuji vlagatelji pa 23,1 odstotka. Država ima v lasti več kot četrtino vseh delnic. Delniška struktura je stabilna in brez večjih sprememb.

Krka ima trenutno odprtih več prostih delovnih mest. Za delo v proizvodnji pa iščejo tudi študente. Več podatkov o tem je na voljo tukaj

J. M.