Krka dosegla najboljše rezultate v svoji 65-letni zgodovini

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

V novomeški Krki so danes predstavili podatke o poslovanju v letu 2018. Skupina Krka je imela lani 1.332 milijonov evrov prihodkov, kar je  5 odstotkov več kot v letu 2017, od tega so kar 93 odstotkov prihodkov dosegli s prodajo v tujini – z izvozom. Dobička je bilo za 174 milijonov evrov ali 14 odstotkov več kot v letu 2017. Število zaposlenih so povečali za 558 oziroma 5 odstotkov.

Krka je tako dosegla največjo prodajo in največji čisti dobiček v svoji 65-letni zgodovini.

Največja regija, kamor prodajo skoraj tretjino (31 odstotkov) vsega, kar proizvedejo, je Vzhodna Evropa. Naslednja regija je Srednja Evropa (24 odstotkov prodaje), tretja po vrednosti prodaje pa je Zahodna Evropa (22 odstotkov prodaje). V Jugovzhodni Evropi so prodali 13 odstotkov vsega proizvedenega. V regiji Čezmorska tržišča (srednji in daljni vzhod ter Afrika) so prodali 3 odstotke izdelkov, pri tem so izpostavili Iran in Vietnam.

Največ prodajo so dosegli z zdravili za recept (1.102,8 milijona evrov). Tega je bilo lani za 6 odstotkov več kot v letu 2017. Med 5 največjih trgov uvrščajo Rusko federacijo, Poljsko, Nemčijo, Romunijo in Češko.

Po prodaji najpomembnejša skupina zdravil na recept so bila tudi v letu 2018 zdravila za bolezni srca in žilja, sledila so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil.

Prodaja novih izdelkov, torej tistih, ki so jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih 5 letih, je v letu 2018 predstavljala 29 odstotkov prodaje skupine Krka. Med novimi izdelki je bila najpomembnejša Co-Amlessa* (perindopril, amlodipin in indapamid).

V letu 2018 je bila po prodaji vodilna skupina zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi*, Vamloset*, Co-Vamloset in Valarox*). Prodaja te skupine zdravil se je v primerjavi z letom 2017 skoraj podvojila.

Izdelkov brez recepta so prodali za 123,2 milijona evrov, kar je 4 odstotke več kot v letu 2017. Krkine vodilne blagovne znamke izdelkov brez recepta so bile Septolete, Herbion*, Nalgesin* in Bilobil*.

Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 63,2 milijona evrov, kar je na ravni leta 2017. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je lani povečala za 5 odstotkov in je znašala 37,5 milijona evra.

Krka je lani registrirala 23 novih izdelkov, od tega 18 zdravil na recept, izdelek brez recepta in 4 veterinarske izdelke.

V Sloveniji so prijavili 67 blagovnih znamk, vložili so tudi 34 mednarodnih in 9 nacionalnih prijav blagovnih znamk. Skupno imajo v različnih državah več kot 1100 blagovnih znamk.

Za investicije so lani namenili 96,3 milijona evrov. Krkina ključna naložba v naslednjih letih je 54 milijonov evrov vreden Razvojno-kontrolni center 4 v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Objekt z 18.000 kvadratnimi metri je bil zgrajen konec leta 2016. Opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano v letu 2017, v zaključni fazi pa je dodatno opremljanje prostorov, ki so namenjeni razvoju.

Na isti lokaciji so konec leta 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona evrov. Proizvodnja na novi tehnološki opremi bo stekla v začetku leta 2019.

V Ljubljani gradijo novo poslovno stavbo. Stavba s štirimi etažami in podzemno garažo bo imela dobrih 12.000 m2 skupne površine in bo povezana s sedanjimi poslovnimi prostori. Predvidoma bo vseljiva sredi leta 2019. Investicija je ocenjena na dobrih 10 milijonov evrov.

Med najpomembnejšimi Krkinimi naložbami v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. Leta 2017 so končali drugo fazo tehnološkega opremljanja, s čimer so zmogljivost tovarne povečali na 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. V letu 2018 so v povečanje laboratorijskih zmogljivosti vložili 1,5 milijona evrov. Poteka še gradnja čistilne naprave za odpadne vode. Naložba je ocenjena na 2,6 milijona evrov. V Krki-Rus proizvedejo dve tretjini Krkinih izdelkov za ruski trg in imajo v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

V Krkinem proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem so leta 2017 končali naložbo v proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Potekata urejanje prostorov in vgrajevanje tehnološke opreme za proizvodnjo veterinarskih izdelkov. Naložba je ocenjena na 2 milijona evrov.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka so v letu 2018 izvedli več manjših naložb v skupni vrednosti nekaj več kot 3 milijone evrov.

V letu 2017 so v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. V letu 2018 so vplačali začetni kapital in zagotovili potrebno opremo. Za najeto proizvodno lokacijo so v Evropski uniji pridobili certifikat dobre proizvodne prakse. Konec leta 2018 so že začeli komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske, hkrati so zanj vložili vso potrebno registracijsko dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu.

V letu 2019 bodo vložili še 5 registracij za prodajo izdelkov na kitajskem trgu. Ponudbo izdelkov bodo sproti prilagajali tržnim potrebam in priložnostim.

Konec leta 2018 je bilo v skupini Krka 11.390 zaposlenih, od tega

  • 5611 (49,3 odstotka) v Sloveniji in
  • 5779 (50,7 odstotka) v tujini.

Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 558 (5 odstotkov).

Zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo je bilo 54 odstotkov, to je 6126 zaposlenih. Med njimi je bilo 187 doktorjev znanosti ter 384 magistrov znanosti in specialistov.

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2018 znašal 57,80 evra, kar je 0,5 odstotka več kot konec leta 2017, ko je znašal 57,50 evra.

Načrti za leto 2019

V letu 2019 načrtujejo 1.375 milijonov evrov prihodkov in 172 milijonov evrov dobička. Za investicije bodo namenili 124 milijonov evrov.

Načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 4 odstotke. Predvideno povečanje bo deloma posledica prehoda delavcev iz agencij v družbo Krka.

Za dividende bodo izplačali najmanj 50 odstotkov čistega dobička.

A. L.