Krka bo izplačala 2,90 evra dividende na delnico

Skupščina delničarjev Krke, d. d., iz Novega mesta je danes sprejela sklep, da bodo dividende v višini 2,90 evra za delnico izplačane 19. julija 2018, in sicer bodo te izplačane vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18. julij 2018.

Krka je danes predstavila tudi poslovanje v prvem polletju 2018, ko je dosegla 4 odstotke višji prihodek kot v istem obdobju lani. Proizvodnja je bila višja za 6 odstotkov.

Ocenjeni dobiček prvega polletja 2018 je za 9 odstotkov višji v primerjavi z enakim obdobjem lani in je znašal 120,6 milijona evrov.

C. R.