Krajani ostro proti sklepu vlade o vzpostavitvi migrantskih centrov

Mejni prehod Obrežje, na tem območju namerava vlada vzpostaviti nov migrantski center. (vir: arhiv)

Poročali smo že, da je vlada na četrtkovi seji samovoljno sprejela sklep o vzpostavitvi migrantskega centra na Obrežju. O tem se predhodno ni posvetovala z nikomur, vse skupaj je postavila zgolj pred dejstvo.

Po diktatorsko. To, kar se zdaj dogaja v dveh slovenskih občinah, se lahko še danes ali jutri vsaki občini v Sloveniji.

V občini Brežice bodo o tem danes razpravljali na seji občinskega sveta, znani pa so že tudi sklepi Svetov Krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, to je območij, kjer bi jim nastanili nezakonite migrante.

Sklepi so bili sprejeti soglasno in se glasijo:

“Ostro nasprotujemo sklepu vlade RS sprejetega na 93. seji dne 29. februarja 2024

»O organiziranju začasne izpostave azilnega doma na območju Mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (MMP)«

Območje MMP Obrežje je območje največjega prometno-tranzitnega koridorja v smeri Evrope in Balkana. Vzpostavitev azilnega centra na območju, ki je že obremenjeno z potniškim in tovornim prometom je nedopustno. Infrastruktura in objekti, ki so zgrajeni so za določeno vrsto carinskih in špedicijskih postopkov, ne pa za nastanitvene namene.

Mednarodni mejni prehod Obrežje je umeščen v koridorju blagovnega terminala, avto- ceste, parkirišč za tovorna vozila in bencinskih servisov. V preteklosti je umeščanje teh objektov povzročilo rušenje in preselitev stanovanjskih objektov, ki so bili v neposredni bližini, ker je ugotovljeno, da območje ni več primerno za bivanje.

Obmejno območje Jesenic na Dolenjskem in Velike Doline je že dovolj obremenjeno z povečanjem obmejnih kontrol, večjim številom migrantov, povečanim prometom in vsaka nova, pa če tudi začasna obremenitev, pomeni za prebivalce novo poslabšanje bivalnih in življenjskih pogojev.

Umestitev tovrstnega objekta izrazito dodatno zmanjša varnost prebivalcev, na podlagi izkušenj iz drugih okolij, kjer so umeščeni centri.

V koliko ne boste upoštevali zgoraj navedeno stališče širše lokalne skupnosti, ki šteje 2300 krajanov smo pripravljeni, v skladu z predpisano zakonodajo, izraziti svojo državljansko nepokorščino z zapiranjem mednarodnih mejnih prehodov in protestnim shodom.”

Vlada je 29. februarja 2024 sprejela naslednji sklep:

Novo povabilo migrantom.

M. D.