Opoldne se je začela seja novoizvoljenih članov Državnega sveta RS, ki so volili tudi novega predsednika. Predhodno se je govorilo o več imenih kandidatov, nato so svetniki izbirali med tremi: Borisom Popovičem, županom Mestne občine Koper, Alojzom Kovšco, predsednikom Območno-obrtne podjetniške zbornice Slovenije, in Samerjem Khalilom, podžupanom Občine Črnomelj.

Največ glasov je prejel Alojz Kovšca in bil tako izvoljen za predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Zanj je glasovalo 21 svetnikov od možnih 39. Khalil je prejel 9 glasov, Popovič pa 4.

Kovšca sodi na desno, a strankarsko zadnja leta ni vezan. Star je 52 let, obramboslovec, urarski mojster in zlatar ter ima štiri otroke. Državni svetnik je bil že pretekla dva mandata.

Khalil, ki politično sodi v SD, je bil zadnja leta prav tako svetnik, januarja bo star 49 let, predstavlja pa območje Črnomlja, Metlike in Semiča (Bele krajine). Pred kratkim se je svetnikom predstavil kot “poročen, oče dveh otrok, zaposlen v Petrolu”.

V državnem svetu sta sicer zaposlena le predsednik in sekretar. Predsednik državnega sveta pa ima enako plačo in status kot predsednik republike ter predsednik vlade.

Ostali prejemajo sejnine in poseben mesečni pavšal za delo z volilno bazo. Skupno to ne sme presegati tretjine plače predsednika državnega sveta, ki je v razponu od 5500 do 6000 evrov. To pomeni, da član državnega sveta prejme mesečno lahko do 2000 evrov bruto.

C. R.