Kostel: Z ureditvijo naravnega turističnega parka do preboja v turizmu

Grad Kostel (vir: kraji.eu)

V občini Kostel so se že pred časom odločili, da bodo postavili naravni turistični park, s katerim bi v občino privabili turiste. Trenutno se odločajo, na kakšen način naj občina pristopi k projektu, ki naj bi po oceni župana Ivana Črnkoviča stal okoli dva milijona evrov.

Kot je za STA povedal Črnkovič, na občini trenutno potekata razmislek in razprava, ali naj celoten projekt vodijo v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Slednje bi pomenilo, da bi občina za projekt prispevala zemljišče, hkrati bi s parkom soupravljala, ali pa naj zasebnemu investitorju na zemljišču, kjer naj bi stal park, podeli stavbno pravico, ta pa se obveže, da bo na njem zgradil park.

V primeru, da bi se občina odločila za javno-zasebno partnerstvo, bi po besedah župana ustanovili delniško družbo Turistični park Kostel, v kateri bi bila občina solastnica v vrednosti zemljišča, v primeru podelitve stavbne pravice pa bi investitor moral sprejeti določene pogoje. Razmišljanja tečejo v smeri, da bi moral nepremičnino po izteku pravice vrniti občini, ta pa bi odkupila objekte na njej. So pa mogoči tudi drugačni pogoji, odvisno od tega, za kaj se bomo na koncu odločili, pravi župan.

Po Črnkovičevih besedah bo občinski svet o tem, na kakšen način graditi turistični park, odločal na eni od naslednjih sej, sam pa se bolj nagiba k drugi različici, torej da občina investitorju podeli stavbno pravico. Ko bo odločitev občinskega sveta znana, bo občina pristopila k pripravi razpisa, s katerim bo iskala investitorja. Razpis naj bi lahko objavili v roku dveh mesecev.

Z ureditvijo naravnega turističnega parka želijo v Kostelu narediti preboj v turizmu. Na okoli pet hektarjih zemljišča načrtujejo prostor za avtodome, šotore za glamping in hiše na drevesu. Načrtujejo tudi izgradnjo enega ali dveh kopalnih jezer, ribnika za lovljenje rib ter gostilne s teraso in recepcijo.

Poleg Kolpe je ena od večjih turističnih znamenitosti v občini grad, ki je eden največjih gradov v Sloveniji. V grad bi bilo treba vnesti vsebino, a občina za to, kot je že pred časom povedal župan, nima denarja, zato ga trenutno le vzdržuje.

K. R.