Koronavirus: Takšne ukrepe so sprejeli v novomeški Krki

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Kako se spopadajo s koranavirusom in kako so organizirali delo, smo vprašali tudi v novomeško Krko. Iz odgovora je razvidno, da izvajajo vse potrebne ukrepe, že od četrtka izvajajo merjenje telesne temperature sodelavcev in obiskovalcev. Sodelavci, katerih prisotnost v tem času ni nujno potrebna za zagotavljanje izdelkov, so do vključno 31. 3. 2020 ostali doma na čakanju. Potrebni delovni procesi za proizvodnjo zdravil potekajo nemoteno.

Iz Službe za odnose z javnostmi so nam odgovorili, da v Krki postavljajo zdravje vseh sodelavcev, partnerjev in vseh ljudi na prvo mesto.

Navajajo, da vse  zaposlene v Krki v Sloveniji in v Krkinih podjetjih in predstavništvih po svetu izčrpno informirajo o doslej znanih lastnostih virusa, znakih in širjenju bolezni ter dajejo jasna navodila, kako ravnati, da se zaščitimo pred korona in podobnimi virusi, kako ravnati v primeru okužbe, kaj storiti, če moramo na službeno pot.

Pri tem so zaposlenim priporočili organizacijo videokonferenc, uporabo Skype klicev in ostalih e-oblik komunikacije.

V ta namen so za informiranje zaposlenih na internih spletnih straneh ustvarili posebno spletno mesto, redno pa izdajajo tudi posebno izdajo internega glasila.

Vzpostavili so tudi dodatne ukrepe, priporočila in protokole, katerih cilj je vzpostavljanje pogojev za preprečitev možnosti okužbe zaposlenih s koronavirusom ter zagotavljanje nemotenega dela in poslovanja.

Sodelavce so pozvali, da se ne zadržujejo v skupinah in ohranjajo priporočeno medsebojno razdaljo.

Zapisali so tudi ustrezen protokol ob osebnih srečanjih. Skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in zdravstvenimi organi uvajajo dodatne preventivne ukrepe tudi v Krkinih restavracijah.

Razkužila za razkuževanje rok imajo nameščena v vseh objektih, kjer potekajo razvojni, skladiščni, proizvodni in kontrolni procesi, nameščena pa so tudi na vstopih v vse Krkine objekte, restavracijah in hodnikih v vseh ostalih objektih Krke.

Do nadaljnjega v podjetju ne sprejemajo več skupin obiskov. Že prejšnji teden so odpovedali tudi vse organizirane dogodke.

Zaposlene so pozvali k upoštevanju ukrepov, ki so jih predpisale državne zdravstvene ustanove (neudeležba na večjih dogodkih, potovanja, preventivno ukrepanje …), tako v poslovnih kot tudi v zasebnih okoljih.

V skladu z navodili NIJZ zaposlene še opozarjajo, kako ravnati, če bi opazili znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, suh kašelj, dihalna stiska, utrujenost, bolečine, zamašen nos, suho grlo oziroma če obstaja sum na okužbo s koronavirusom.

Z namenom zaščite sodelavcev pred okužbo in zagotavljanjem nemotenega poslovanja Krke od četrtka, 12. 3. 2020,  popoldan na vseh lokacijah Krke, d. d., Novo mesto v Sloveniji na vhodih v podjetje izvajajo merjenje telesne temperature sodelavcev in obiskovalcev.

Ne glede na dano situacijo vsi potrebni delovni procesi za proizvodnjo zdravil potekajo nemoteno.

Proizvodnja poteka kot običajno in zdravila dobavljajo različnim trgom.

Kljub odsotnosti določenega števila zaposlenih z otroki zaradi zaprtja vrtcev in šol bodo poskrbeli za organizacijo dela, ki bo zagotavljala kontinuiteto delovnih procesov.

Sodelavci, katerih delo je nujno za delovanje podjetja v teh razmerah, bodo tako tudi v prihodnjih dneh delali.

Ostali sodelavci, katerih prisotnost v tem času ni nujno potrebna za zagotavljanje izdelkov, bodo do vključno 31. 3. 2020 ostali doma na čakanju.

Vsakodnevno spremljajo priporočila pristojnih institucij v zvezi z virusom COVID-19 po vsem svetu in bodo tudi v prihodnje proaktivni pri sprejemanju ukrepov za zaščito vseh naših zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja, v katerem delujejo, so še dodali.

A. L.