Koronavirus: Podatki o umrlih glede na starost in spol

(vir: UKC Ljubljana)

Pridobili smo podatke o umrlih zaradi novega koronavirusa oziroma bolezni covid-19.

Podatki so na dan 14. april 2020, ko je zaradi te bolezni v Sloveniji umrlo 53 oseb, od tega 1 oseba v starosti od 45 do 54 let in 2 osebi v starosti od 55 do 64 let. Vsi podatki so razvidni iz preglednice, kjer je razvidno, da je do 14. aprila umrlo 26 moških in 27 žensk.

Podatki o umrlih po spolu in starosti so naslednji:

45-54 55-64 65-74 75-84 85+ SKUPAJ
moški 1 2 5 9 9 26
ženske 0 0 1 4 22 27
1 2 6 13 31 53

Podatke nam je na našo prošnjo posredoval Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), povzeti so iz zbirke podatkov o nalezljivih boleznih na dan 14. 4. 2020.

C. R.