Končan projekt za izboljšanje kakovosti pitne vode v petih dolenjskih občinah

V Novem mestu so z novinarsko konferenco včeraj tudi uradno končali lani zaključeni večletni medobčinski projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. (vir: gov.si)

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je tudi uradno zaključen. S tem se je izboljšala kakovost pitne vode več kot 45.000 prebivalcem v petih dolenjskih občinah, in sicer Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice.

To predstavlja kar 93,8 odstotka prebivalcev teh petih dolenjskih občin, izvedeni ukrepi pa tudi dolgoročno zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo.

V okviru projekta sta bili zgrajeni dve vodarni, to je čistilni napravi za pripravo pitne vode, na vodnih virih Jezero in Stopiče, hidravlično izboljšalo, rekonstruiralo in dogradilo se je cevovode v skupni dolžini več kot 43.000 metrov.

Zgrajeni so bili štirje vodohrani (Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka Voda), vodohrana Kij in Gorenja Staža pa sta bila obnovljena.

Obnovljeno je bilo tudi črpališče na vrtini Škocjan ter zgrajenih šest prečrpališč (Zloganje, Gorenja, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka Voda).

Gradbena dela so se začela septembra 2015 z gradnjo vodarn, končala pa so se septembra 2020 z zaključkom gradnje cevovodov in vodohranov. Vse aktivnosti na projektu so bile zaključene novembra 2021.

Skupna vrednost investicije znaša skoraj 28 milijonov evrov, pri čemer je EU prispevala 15 milijonov evrov, državni proračun 2,6 milijona, ostalo so pokrile občine.

M. D.