Komunala Novo mesto: Količine pitne vode na vodnih virih zmanjšane

(vir: arhiv)

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v občinah: Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk, Straža, Dolenjske in Šmarješke Toplice, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih zmanjšale.

Dosledno je potrebno upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode in upoštevati prepoved uporabe pitne vode za:

– zalivanje vrtov,

– polnjenje bazenov,

– pranje in polivanje cestišč in dvorišč,

– pranje avtomobilov in podobno.

Ukrep velja do preklica.

M. D.