Komu pripada cepljenje?

(vir: pixabay.com)

Nacionalni inštitut za javno zdravje je včeraj objavil navodila glede cepljenja tujcev proti covid-19 v Sloveniji, kjer so natančno opredelili, komu cepljenje pripada, kot je znano, je to za cepljene brezplačno.

V Sloveniji je bilo do včeraj s 1. odmerkom cepljenih 781.558 ljudi, kar je 45,2 % vseh starejših od 18 let, od tega jih je kar 524.564 starejših od 50 let, kar pomeni 60 % vseh cepljenih.

Z drugim odmerkom je bilo nadalje cepljenih 568.057 ljudi, to je 32,9 % vseh starejših od 18 let in 435.925 (49,7 %) vseh starejših od 50 let.

To pomeni, da je bilo v državi doslej porabljenih 1,349.615 odmerkov cepiva, polno zaščitena pa je že večina starejših od 50 let, kar je zelo pomembno.

Dodajmo, da je četrt milijona državljanov in državljank (250.288 oseb) bolezen covid-19 že prebolelo. Pri tem je bila bolezen usodna za življenje 4409 ljudi.

Cepljenje tujcev proti covid-19 v Sloveniji: Komu pripada?

V skladu z nacionalno strategijo cepljenje proti covid-19 se cepljenje zagotovi vsem, ki imajo pri nas stalno ali začasno prebivališče ali so zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji ter diplomatskim predstavnikom drugih držav, rezidenčno akreditiranim v Sloveniji

  1. Prijava na cepljenje

Prek spletnega portala zVEM se lahko na cepljenje prijavi vsak, ki ima enotno matično številko občana (EMŠO) in številko Kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ). Večina tujcev študentov dobi EMŠO (in s tem samodejno KZZ) in so tako lahko vodeni preko portala.

Osebe brez EMŠO pa se ne morejo vpisati, ker jih ni v registru (CRPP), od koder sistem pridobi podatke. V takih primerih je možna le prijava direktno na cepilni center.

  1. Vpisovanje v CRPP in izdaja potrdila o cepljenju

Za tujce in druge osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, nimajo pa veljavnega ZZZS zavarovanja in veljavne ZZZS številke in so bile cepljene v Sloveniji, vpis v CRPP preko obstoječih ambulantnih aplikacij, ki jih uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev, ni mogoč. Brez posredovanja podatkov v CRPP ni možno izdati Digitalnega COVID potrdila, ki ga je obvezno izdati v državi, ki je opravila cepljenje.

Tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji imajo EMŠO številko, ki jim jo dodelijo ali zanjo lahko zaprosijo ob vpisu v Register prebivalcev Slovenije pri vlogi za stalno ali začasno bivanje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je centrom za cepljenje predlagal, da se zgoraj omenjene osebe, ki so bile cepljene in jih ni mogoče zavesti v CRPP preko obstoječih ambulantnih aplikacij, vpiše preko spletne aplikacije za vnos cepljenj na strani https://cepi.ezdrav.si. Dostop do aplikacije imajo vsi zdravniki, ki imajo profesionalno (PK) kartico. Vpis naj se opravi tam, kjer je bilo opravljeno zadnje cepljenje za to osebo z vnosom vseh cepljenj, tudi če so bila predhodna cepljenja opravljena v drugem cepilnem centru.

Pomembno je, to velja tudi za vse ostale, ki se cepijo, da izvajalec cepljenje (cepilni center) takoj natisne potrdilo o opravljenem cepljenju (po 2. odmerku) in ga posreduje osebi, ki se je cepila.

Ko bo zaživelo Digitalno COVID-19 potrdilo (DCP), pa bomo lahko vsi cepljeni pridobili tudi EU digitalno covid potrdilo (DCP).

Več odgovorov na vprašanja o cepljenju lahko preberete tukaj 

C. R.