Kočevje: Zdravje v kočevski občini ni ravno, da bi jim zavidali

Vir: kocevje.si

Bolniške je skoraj tretjino več. Nadpovprečno je število oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, zdravila za sladkorno bolezen in zdravila zaradi duševnih motenj. Veliko je zlomov kolka in očitno tudi slaba prehranjenost otrok. Kočevje velja tudi za starajočo se občino. In občino z veliko umrljivostjo prebivalstva zaradi pljučnega raka.

Pokrajina Kočevsko spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Značilni so pragozdovi in številni kraški pojavi. Pričakovano torej, da je kakovost bivanja v tej občini na visoki ravni. Da tamkajšnji prebivalci pokajo od zdravja. Pa je temu res tako? Ne ravno!

Prekomerna prehranjenost otrok, manj sosedske povezanosti, starajoča se družba

Podatki o zdravju prebivalstva kažejo, da se v občini srečujejo s precejšnjo prekomerno prehranjenostjo otrok in s tem povezanim dejavnikom manjšega fitnesa otrok. Precej manj od povprečja je tudi sosedske povezanosti. Morda je razlog v tem, da je razvitost občine precej pod povprečjem, manjši je tudi prirast prebivalstva. Prebivalstvo se stara, starejših od 80 let je precej več kot v povprečju v državi, ki že tako velja za starajočo se družbo. Slovenija je namreč po starosti prebivalstva že zdaj na 9. mestu med 230 državami na svetu. Če bi merili po Kočevju, pa bi bili nedvomno še višje na lestvici, v našo škodo namreč. Bili bi še bolj starajoča družba kot smo sicer.

Manj delovno aktivnih, visoka brezposelnost in visoka bolniška odsotnost

Ne samo starajoča občina, tudi stopnja delovne aktivnosti je v občini precej slabša kot v državi. Povedano drugače, brezposelnost v občini je nadpovprečno visoka. Ob tem je za kar 32 % več bolniške odsotnosti kot drugje v državi.

Glede bolezni prebivalcev v Občini Kočevje pa je stanje naslednje:

  • Več je: bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, sladkornih bolnikov (bistveno več kot drugje), bolnikov s povišanim krvnim tlakom (bistveno več), zlomov kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več), prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj (bistveno več kot drugje) in več klopnega meningoencefalitisa.
  • Manj je: možganske kapi
  • V povprečju: prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, srčne kapi in novo odkritih primerov raka.

Umrljivost: precej nad povprečjem zaradi pljučnega raka

Splošna umrljivost je malenkost višja od povprečja. Nekoliko nad povprečjem je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Takšna je tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka. Podobno je tudi z umrljivostjo zaradi raka debelega črevesja. Glede na povprečje je manj samomorov, čeprav je teh še vedno veliko (16 na sto tisoč prebivalcev, v Sloveniji 21). Umrljivost zaradi raka dojke je v povprečju, precej nad povprečjem pa je umrljivost zaradi pljučnega raka.

Usodni radon tudi Kočevski ne prizanaša

Za obolevnost pljučnega raka in smrti zaradi tega pa smo že pri analizi stanja v Občini Dolenjske Toplice ugotavljali, da to ni zgolj zaradi kajenja in cigaret torej. Ugotovili smo, da je to lahko povezano tudi z radonom, ki je radioaktiven žlahten plin brez barve, vonja in okusa, ki iz zemeljske skorje prehaja v ozračje. Gre za zelo nevaren in dokazano rakotvorni plin, saj se njegovi razpadni produkti usedajo na naše dihalne poti in v pljuča ter jih poškodujejo. Ocenjujejo, da je vsak 10. rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadlih produktov. Tega je veliko v Dolenjskih Toplicah in kot vidimo zdaj – tudi na Kočevskem.

Onkološki inštitut Ljubljana je namreč v raziskavi, opravljeni leta 2009, ugotovil nadpovprečno obolevnost za pljučnim rakom tudi v Kočevju, Kostelu in Osilnici. Tudi za Dolenjske Toplice so na Onkološkem inštitutu ugotovili nadpovprečno obolevnost za pljučnim rakom, ob tem, da so zapisali, da se kajenje prebivalstva v občini zmanjšuje. Za Občino Kočevje tako podrobnih analiz niso izdelali. Naročiti jih mora občina, ki pa tega glede na javno dostopne podatke doslej še ni naredila.

(Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje in drugo)

T. H.