Kočevje: Yaskawa dobrodošla, ni pa to čudežna palčka za vse kočevske težave

Tako poteka izgradnja nove Yaskawine tovarne robotov v Kočevju. (foto: jubing.si)

Včeraj smo bili v Kočevju priča številnim obljubam o novih možnostih in zaposlitvah. Podrobnejši pregled pa kaže, da si brezposelni Kočevci s tega vidika ne morejo obetati ravno prave rešitve zase. Yaskawa bo namreč zaposlila vsaj tretjino inženirjev, ki pa jih v tej občini ni. Nadalje veliko povedo tudi besede kočevskega župana Prebiliča, da želijo v Kočevju ustvariti razmere za priseljevanje in zaposlovanje tudi delavcev iz Hrvaške.

Konec aprila 2018 je bilo v občini Kočevje 1.222 brezposelnih oseb, od tega 559 moških in 663 žensk. Pri tem jih je imela skoraj polovica oz. 572 končano le osnovno šolo ali še to ne. Poklicno izobraženih je bilo 376 brezposelnih, 205 jih je imelo končano srednjo šolo in le 69 med brezposelnimi je imelo višjo, visoko ali še višjo stopnjo izobrazbe.

Ob vsem tem se na delo v Ljubljano dnevno vozi okoli 2.000 Kočevcev.

Glede na starost je bilo med brezposelnimi največ oziroma 283 oseb starih od 30 do 39 let. Starih 55 let ali več je bilo 254 brezposelnih. Glede na starost podatki kažejo, da so med brezposelnimi skoraj enakomerno zastopane vse starostne skupine.

Drugače pa je pri trajanju brezposelnosti. Skoraj polovica vseh (591 od 1.222) je dolgotrajno brezposelnih. To pomeni, da so v evidencah zavoda kot brezposelni vpisani 3 leta in več. Od dveh do treh let je brezposelnih le 77 oseb.

Kočevje tako pestijo slaba izobraženost brezposelnih (skoraj polovica vseh ima končano osnovno šolo ali manj), starost brezposelnih (tretjina brezposelnih je stara 50 let in več), dolgotrajna brezposelnost (skoraj polovica vseh je brezposelna 3 leta in več), med brezposelnimi je več žensk kot moških.

Ob takšnih kazalnikih je težko napovedati, da bodo težave z brezposelnostjo kočevskih občanov in občank rešene z novo tovarno robotov, ki jo v Kočevju že gradi Yaskawa. V prvi fazi bodo odprli 150 novih delovnih mest, do leta 2021 pa naj bi imeli 250 zaposlenih, od tega bo vsaj tretjina delovnih mest za inženirje, ki pa jih v Kočevju ni.

V dodatnih obratih za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent, o katerih so v Kočevju včeraj podpisovali šele pismo o nameri, pa naj bi delo našlo še 200 do 250 oseb. Kdaj se bo to zgodilo, sodelujoči v predstavi niso povedali.

V Kočevju so včeraj sicer uprizorili pravi politični shod nekaterih vladajočih veljakov. Poslušali smo lahko visoko doneče besede, kako bodo z novimi Yaskawinimi obrati Kočevci rešeni. Vendar pa se vse to izniči, ko pogledamo resnično stanje.

Ali pa, ko prisluhnemo besedam kočevskega župana Vladimirja Prebiliča. Med drugim je povedal, da želijo v Kočevju ustvariti tudi razmere za priseljevanje in zaposlovanje delavcev iz Hrvaške.

Gradnja tovarne robotov v Kočevju.
Maketa tovarne. Tako bo izgledalo, ko bodo zgrajeni prostori za novo tovarno robotov.

foto: jubing.si

C. R.