Kočevje: Večje število prejemnikov denarne socialne pomoči

Na seji občinskega sveta, ki je bila 19. aprila, so svetniki obravnavali več poročil, potrdili so občinski zaključni račun za leto 2017 in tudi odlok o rebalansu občinskega proračuna za leto 2018, malo pa so tudi kadrovali.

Iz gradiva je razvidno, da so v svet Zdravstvenega doma Kočevje imenovali Ano Kosten iz Brega pri Kočevju. Kostenova je imenovana kot nadomestna članica po tem, ko je kočevski podžupan odstopil s tega mesta. Na razpis za ravnatelja sta se prijavila dva kandidata. Tomaž Markovič in mag. Barbi Klun. Občinski svetniki so nato pozitivno mnenje za ravnatelja Gimnazije in srednje šole dali Tomažu Markoviču. Zdajšnja ravnateljica Meta Kamšek se na razpis ni prijavila, saj se bo upokojila.

Svetniki so obravnavali tudi poročila o delu Policijske postaje Kočevje, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Zavoda za zaposlovanje Kočevje in Centra za socialno delo Kočevje, vse za leto 2017. Poročilo centra za socialno delo je dolgo in napisano na kar 49 straneh, med razpravljavci pa je bil, podobno kot pri večini ostalih točk dnevnega reda, občinski svetnik Luka Bubnjić.

Bubnjić je izpostavil tudi vprašanje glede povečanja denarne socialne pomoči. Vladajoča koalicija, ki jo sestavljajo stranke SMC, SD in DeSUS, je namreč s pomočjo Levice na državni ravni dosegli povečanje zneska te pomoči, kar bo sicer veljalo le od 1. junija do 31. decembra 2017.

V tem času pa se bo denarna socialna pomoč iz dosedanjih 297,53 evra povečala na 385 evrov, kar velja za samsko osebo. Za par oziroma zakonca pa se bo denarna socialna pomoč povečala iz dosedanjih 467,12 evra na 553,40 evra.

V občini Kočevje je marca 2018 denarno socialno pomoč prejemalo:

  • 514 samskih oseb (300 moških in 214 žensk) ter
  • 55 parov oziroma zakoncev.

Skupno je bilo v Kočevju marca letos 854 prejemnikov denarnih socialnih pomoči. Družin, ki so prejemale denarno socialno pomoč, pa je bilo 285.

Pri obravnavi proračunskih dokumentov je Bubnjić opozoril še na veliko zadolženost na prebivalca v kočevski občini in na to, da bi morala občina pri nekaterih naložbah stvari bolje preučiti, pa tudi bolj izkoristiti danosti, ki jih ima to območje.

A. L.