Kočevje: V uporabo predali prenovljeno cesto od Gorenja do Stare Cerkve

Kočevje (vir: wikipedia)

V občini Kočevje so zaključili prenovo dotrajane ceste med Gorenjem in Staro Cerkvijo. Namenu so jo predali včeraj. Prenovljena cesta bo omogočila varen promet, predvsem pa večjo varnost pešcem in kolesarjem.

Cesta od Stare Cerkve do Gorenja je bila že precej dotrajana, saj jo kot bližnjico pogosto uporabljajo vozniki, ki si želijo skrajšati pot med Ribnico in Žužemberkom oz. Novim mestom.

Prvo pobudo za njeno prenovo so krajani podali pred 12 leti, uresničena je bila letos. Cesto so sprva nameravali zgolj preplasti, pozneje pa so ugotovili, da je cesta potrebna korenitejše prenove. Od sklada kmetijskih zemljišč so morali odkupiti tudi zemljišča.

Na okoli 600 metrov dolgem odseku so na novo preplastili vozišče, uredili odvajanje meteornih vod, zgradili pločnik ter uredili kolesarske površine in javno razsvetljavo.

Prenovo je izvedlo na javnem razpisu izbrano podjetje Trgograd trgovina in gradbeništvo iz Litije, za nekaj manj kot pol milijona evrov. Denar za prenovo je zagotovila občina.

K. R.