Kočevje: V Turjaškem naselju končno dobili igrišče

Turjaško naselje, največje blokovsko naselje v Kočevju, je dobilo igrišče z več igrali in varno podlago za igro otrok. (vir: Občina Kočevje)

Turjaško naselje, največje blokovsko naselje v Kočevju, je dobilo igrišče z več igrali in varno podlago za igro otrok. Včeraj ga je tudi uradno odprl in v uporabo mladim predal kočevski podžupan Gregor Košir.

Za ureditev igrišča je občina plačala 108.500 evrov.

Igrišče je občina uredila na pobudo stanovalcev in otrok, ki so si na zaraščenem območju v bližini ustvarili gozdno igrišče. To se razteza na 500 kvadratnih metrih površine in je urejeno skoraj izključno v lesu, z igrali slovenske proizvodnje. Ob njem so urejeni javna razsvetljava, klopi in mize. V novembru nameravajo zasaditi še grmovnice in drevesa, ki bodo poskrbela za senčenje in zamejevanje igrišča.

Posebnost igrišča je, da je ohranilo gozdni, naravni značaj in pušča veliko odprtega prostora za samostojno igro otrok.

Ker se igrišče nahaja na delno močvirnatem območju, je bilo treba urediti odvajanje podtalne vode, dvigniti raven varne podlage in poglobiti suh zadrževalnik. Hkrati so odstranili večjo količino pred leti tam odloženih odpadkov.

K. R.