Kočevje: Stanje varnosti se poslabšuje, preiskanost kaznivih dejanj je manjša

Fotografija je simbolična. (vir: policija.si)

Kočevski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta obravnavali poročilo o stanju varnosti na območju občine za leto 2018. Poročilo, ki je podatkovno zelo osiromašeno, je pripravila Policijska postaja Kočevje, ki jo vodi komandir Silvo Košir. Razvidno je, da se je število kazenskih ovadb lani glede na leto pred tem povečalo, preiskanost pa se je zmanjšala. Obravnavali so nekaj manj prometnih prekrškov, koliko so izrekli glob in ostalih kazni pa iz poročila ni razvidno, saj tega enostavno niso zapisali.

Prav tako pogrešamo oceno stanja varnosti občanov in premoženja ter primerjave podatkov z leti pred tem.

Iz poročila je razvidno, da so kočevski policisti v letu 2018 podali 753 kazenskih ovadb in jih preiskali 301, kar je bila 40-odstotna preiskanost. V primerjavi z letom 2017 se je število ovadb povečalo za 35 odstotkov. Zmanjšala pa se je stopnja preiskanosti. Leto pred tem so namreč preiskali 45,3 odstotka vseh ovadb.

Med 753 ovadbami je bilo 381 kaznivih dejanj tatvine, preiskali pa so jih manj kot četrtino, le 24,1 odstotka. Leto pred tem je bilo 251 kaznivih dejanj, preiskanost pa je bila 32,3-odstotna. Od 101 kaznivih dejanj velike tatvine so jih lani preiskali manj kot tretjino (32,7 odstotka). Leta 2017 so obravnavali 72 kaznivih dejanj, preiskanost je bila 38,9-odstotna.

Leta 2018 so obravnavali še kaznivo dejanje ropa in roparske tatvine, ki pa ni bilo preiskano.

V letu 2017 so obravnavali eno dejanje roparske tatvine, ki pa so ga preiskali.

Lani so obravnavali še 29 kaznivih dejanj goljufije. Tu je bila preiskanost bistveno boljša, preiskali so večino oziroma 86,2 odstotka vseh. Drugače pa je bilo pri 94 kaznivih dejanjih poškodovanja tuje stvari, kjer je bila preiskanost le 23,4-odstotna.

Obravnavali so še 17 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je dve manj kot leta 2017. Te so preiskali v celoti. Od 30 kaznivih dejanj lahko telesne poškodbe so jih preiskali 96,7 odstotka, preiskanost 14 kaznivih dejanj grožnje pa je bila 92,9-odstotna.

Uspešni pa so bili tudi pri preiskanosti 9 kaznivih dejanj (3 več kot leta 2017) neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu. Preiskanost je bila 83,9-odstotna.

V Kočevju so lani obravnavali tudi 3 kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, vse tri so tudi preiskali.

Na območju občine Kočevje se je lani zgodilo 120 prometnih nesreč (12 manj kot leto pred tem). Od tega je bila 1 nesreča s smrtnim izidom, 6 nesreč s hudo telesno poškodbo, 39 nesreč z lažjo telesno poškodbo in 74 nesreč z materialno škodo.

Policisti so v prometnih nesrečah glede na posledice obravnavali 199 udeležencev, od tega 1 smrt, 6 hudih telesnih poškodb, 50 lahkih telesnih poškodb in 142 udeležencev brez telesnih poškodb.

V letu 2018 so obravnavali 4109 prometnih prekrškov (14 manj kot leto pred tem in okoli 12,5 odstotka več kot leta 2016), pri tem so pridržali 2 osebi, 34 vozil pa zasegli.

Koliko so izrekli glob, opozoril ali podali obdolžilnih predlogov za najhujše kršitve cestno-prometnih predpisov, kočevska policija v poročilu za leto 2018 ne razkriva. Poročilo za leto 2017 je bilo v tem delu bistveno bolj razdelano.

Nadalje so obravnavali 431 prekrškov s področja javnega reda in miru, 61 prekrškov povezanih z drogami, 16 prekrškov zaradi orožja, 16 zaradi alkohola, 60 prekrškov povezanih z zaščito živali, 8 prekrškov po odloku lokalne skupnosti in 199 prekrškov s področja javnega reda. Skupno je bilo to 791 prekrškov.

V letu 2018 je policijska postaja Kočevje obravnavala 35 primerov nezakonitega prehoda državne meje, kjer so obravnavali 281 oseb (leta 2017 je bilo to 82 oseb, leta 2016 pa 46).

Za konec

Poročilo policije za leto 2018 je zelo skopo s podatki in precej drugačno od poročila za leto 2017, ko so bili podatki bistveno bolje razdelani. Tako iz poročila za leto 2018 tudi ni mogoče ugotoviti, kakšno je dejansko varnostno stanje in kakšna je varnostna ocena za območje občine Kočevje. Gre le za suhoparno in zelo zoženo, nepopolno poročanje. Pod poročili za 2017 in 2018 je podpisan isti komandir. Ali gre pri tem za nova generalna navodila o poročanju, pa bodo razkrila poročila ostalih policijskih postaj, ko jih bodo obravnavali ostali občinski sveti.

Tako je primerjava z letom 2017, ki smo jo naredili na podlagi dveh poročil, za občino Kočevje zelo otežkočena.

Zapišemo pa lahko, da se stanje varnosti v občini Kočevje poslabšuje, preiskanost kaznivih dejanj se praviloma zmanjšuje, podatkov o izrečenih globah pa ni možno preveriti.

Vir: Poročilo PP Kocevje 2018 in Kočevje 2017

J. M.