Kočevje: Rekorden proračun, številni projekti

Občina Kočevje (stavba občinske uprave, arhiv)

Občina Kočevje ima v letošnjem letu na voljo rekorden proračun, zato po besedah župana Vladimirja Prebiliča načrtujejo številne projekte. Med drugim bodo nadaljevali projekte gradnje novega vrtca in zdravstvenega centra ter obnovo občinske stavbe. Dokončna odločitev o zaprtju dela mestnega jedra za motorni promet pa bo sprejeta prihodnje leto.

Glavni razlogi za to so trije: višje povprečnine, zelo poceni zadolževanje, državna in evropska sredstva.

Dosedanji proračuni občine so znašali okoli 22 do 23 milijonov evrov, letošnji pa je s 34 milijoni evrov odhodkov najvišji do zdaj.

Povprečnina: Takšnega posluha za občine ni imela še nobena vlada

Glede povprečnine, ki jo občine prejmejo iz državnega proračuna glede na število prebivalcev, bo občina letos prejela 1,5 milijona evrov več kot pred tem. Zdajšnja vladna koalicija je namreč povprečnino dvignila iz 570 evrov na 645 evrov, kar je “izdaten dvig”. Župan je poudaril “razumevanje trenutne vlade za zagotavljanje zadostnih virov v občinskih proračunih, ki nikoli ni bilo takšno, kot je danes”.

Ugodni pogoji zadolževanja, nizka obrestna mera

Drugi razlog je izdatnejše zadolževanje občine. Denar je danes zelo poceni, pogoji zadolževanja pa še dolgo ne bodo tako ugodni kot so danes. Občine se zadolžujejo po 0,2-odstotni obrestni meri, lahko tudi fiksni, imajo pa tudi možnost enoletnega moratorija na vračanje posojila.

Izdatna državna in evropska sredstva

Tretji razlog za rekorden proračun pa so po izdatna sredstva, ki jih občina pridobiva s projekti, s katerimi kandidira na različnih razpisih države in EU.

Od 34 milijonov evrov porabe v letošnjem proračunu bodo naložbam namenili 55 odstotkov, kar je precej nad povprečjem občin v Sloveniji, ki je med 30 in 40 odstotki. Po obsegu naložb na prebivalca je občina na drugem mestu med 212 slovenskimi občinami.

Kaj bodo gradili in s čim nadaljevali?

Letos  nadaljujejo gradnjo novega 16-oddelčnega vrtca, ki bo nadomestil vrtca Čebelica in Kekec. Gradnja teče kot mora in bo končana maja 2022.

Nadaljujejo projekt gradnje Zdravstvenega centra Kočevje na Roški cesti, za katerega je v pripravi razpis za izvajalca. Nadaljuje se tudi projekt v obnovo dotrajane občinske stavbe, kjer naj bi glavna dela potekala letos in prihodnje leto.

Nadaljevali bodo projekt obnove t. i. rdeče hiše, kjer so tik pred podpisom pogodbe z izvajalcem del, projekt obnove kočevskega kegljišča in urejanje Rudniškega jezera.

Glede stalne zapore ceste za motorni promet skozi središče mesta je Prebilič po navedba STA povedal, da bo končna odločitev sprejeta prihodnje leto. Bodo pa cesto verjetno za nekaj časa znova zaprli med letošnjim poletjem, pri čemer bodo ob tem zagotovili tudi ustrezne vsebine.

K. R.