Kočevje: Prenova stavbe na Ljubljanski cesti

Kočevje, stavba na Ljubljanski cesti 7 (vir: google maps)

V Kočevju bodo prenovili poslovno stavbo na Ljubljanski cesti 7, pogodbo z Gašperjem Plojem, direktorjem podjetja GiB gradnje, kot izvajalcem del, je podpisal kočevski župan dr. Vladimir Prebilič.

Sočasno je potekal tudi podpis predpogodbe s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija zahod za najem prostorov v mansardi stavbe. Pogodbo je z županom podpisala direktorica Katarina Hiti.

Občina Kočevje je lani pristopila k pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev iz razpisa Ministrstva za infrastrukturo za energetsko obnovo stavb. V začetku leta je bilo sofinanciranje potrjeno, in sicer v višini dobrih 172.000 evrov.

V stavbi bodo po izvedeni celoviti rekonstrukciji prostori namenjeni za delovanje Geodetske uprave Pisarne v Kočevju, in sicer prostori v pritličju in 1. nadstropju, v skupni tlorisni površini 239,58 m2. Prostori v mansardi v skupni tlorisno velikosti 188,95 m2 bodo namenjeni za upravo in računovodsko službo ter arhiv Centra za socialno delo Osrednja Slovenija zahod, enota Kočevje.

Na ta način bo CSD zaradi prostorske stiske razbremenil del prostorov v obstoječi poslovni stavbi na Ljubljanski cesti 9 in jih namenil nemotenem izvajanju operativnih programov iz njihove pristojnosti. S predpogodbo o najemu prostorov bo najemnina tako za Ministrstvo kot tudi Center znašala 7 evrov na m2.

Celotna investicija je ocenjena na 1,2 milijona evrov, glavnina sredstev je zagotovljena iz lastnih virov Občine Kočevje, dobrih 172 tisoč evrov iz razpisa za energetsko sanacijo oziroma kohezijskega sklada.

Začetek del je načrtovan v naslednjem tednu. Zaključek je predviden konec leta, vselitev najemnikov v prostore pa je načrtovana marca 2023.

Podpis pogodbe in predpogodbe (z leve: Gašper Ploj, Vladimir Prebilič, Katarina Hiti) (vir: občina)

K. R.