Kočevje: Ponovno so odprta javna otroška igrišča

Kočevje (vir: kraji.eu)

S sproščanjem ukrepov za preprečevanje epidemije koronavirusa na državni ravni, se življenje v državi počasi, a postopno vrača v stare tirnice tudi po občinah. Vendar pa so pri tem tudi precejšnje razlike, saj so občine tudi v času epidemije sprejele različne ukrepe, še bolj različno je zdaj pri t. i. odpiranju življenja.

Kako je v Kočevju, objavljamo v nadaljevanju.

Ponovno so odprta javna otroška igrišča in javne športne površine na prostem. Tega, na primer, v Novem mestu in Črnomlju še ni. Ob tem v Kočevju opozarjajo, da je splošna prepoved zbiranja in gibanja ljudi na javnih krajih še vedno v veljavi.

Sistem javne izposoje koles KOLU bo predvidoma ponovno na voljo v sredini maja. V Novem mestu je to, na primer, že na voljo.

Komunala Kočevje je ponovno začela s kosovnim in kontejnerskim odvozom, Zbirni center Mozelj bo deloval po daljšem oz. poletnem delovniku, do 19. ure. Ukrepi na področju pokopališke dejavnosti ostajajo nespremenjeni.

Štab Civilne zaščite Občine Kočevje bo še naprej deloval, vendar na trenutnim razmeram prilagojen način in je dosegljiv preko e-pošte [email protected] ter telefonske številke 071 217 440.

Veliko pozornosti in več kot običajno drugje so v Kočevju namenili tudi podjetnikom.

Pravne osebe v občini Kočevje, ki v času epidemije niso poslovale ali pa so poslovale v zmanjšanem oziroma prilagojenem obsegu, bodo na podlagi vložene vloge deležne manjših obremenitev na položnicah Komunale Kočevje za storitve ravnanja z odpadki, v segmentu zbiranja komunalnih odpadkov.

Pravne osebe, ki so po navodilih vlade morale zapreti svojo dejavnost, bodo v času trajanja epidemije obvezane poravnati samo 30 odstotkov običajne obveznosti.

Pravne osebe, ki pa so delovale v zmanjšanem obsegu ali prilagojeno, in sicer, da so uveljavljale pravico do nadomestila za čakanje na delo, koristile kolektivni dopust ali imele zmanjšane prihodke, bodo obvezne do plačila 60 odstotkov običajne obveznosti. Pravna oseba lahko zaprosi za zmanjšanje obračunskega volumna z vlogo, ki vsebuje izjavo o načinu poslovanja, ki pojasnjuje zmanjšan obseg poslovanja subjekta. Vloge se posredujejo Komunali Kočevje na spletni naslov [email protected].

Občina Kočevje je sprejela tudi sklep o odlogu plačila najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti občine.

C. R.