Kočevje: Pomoč pri plačilu položnic

(vir: arhiv)

Občina Kočevje omogoča plačilo položnic tekočih obveznosti za občane, ki so se znašli v socialni stiski. Do pomoči so upravičeni pari, enostarševske družine in posamezniki s stalnim prebivališčem v občini Kočevje. Upravičenci do pomoči pa so tudi tisti, ki po dogovoru z občino zagotovijo mesto za montažo defibrilatorja na zasebni hiši.

Pomoč pri plačilu se uveljavlja pri Območnem združenju Rdečega križa Kočevje na naslovu Trg zbora odposlancev 47, Kočevje, in sicer do porabe sredstev v posameznem obdobju.

Pomoč lahko pridobijo:
– par: dve odrasli osebi, ki živita v skupnem gospodinjstvu,
– enostarševska družina: eden izmed staršev in enim otrokom,
– posameznik, ki prebiva sam.

Posameznik, par ali enostarševska družina lahko zaprosijo za pomoč pri plačilu položnic v enkratnem znesku v višini 50 evrov, največ enkrat letno. Pomoč iz istega naslova stalnega prebivališča lahko zaprosi le ena oseba.

Navedeni lahko zaprosijo za pomoč za plačilo položnic za: elektriko, najemnino, komunalne storitve, vodo, dodatno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči in za plačilo drugih položnic na podlagi mnenja CSD Kočevje.

Upravičenci do pomoči pri plačilu položnic pa so tudi druge osebe, ki po dogovoru z občino zagotovijo mesto za montažo defibrilatorja na zasebni hiši, in sicer v enkratnem znesku v višini 40 evrov, največ enkrat letno. Ti lahko zaprosijo zgolj za pomoč pri plačilu položnic za elektriko.

Upravičencem, ki jim bo pomoč odobrena, bo Rdeči križ položnice plačal neposredno podjetjem in zavodom, ki so račune izstavili. Iz sredstev za plačila položnic se krijejo tudi stroški oz. provizije bank, ki nastanejo pri plačilu položnic, je objavila občina.

Prošnje bo Rdeči križ obravnaval ob vložitvi, do porabe sredstev. Koliko sredstev je občina zagotovila za plačilo položnic socialno šibkim iz objave ni razvidno.

Vir: kocevje.si

K. R.