Kočevje: Občina nadaljuje s privabljanjem investitorjev

Občina Kočevje (stavba občinske uprave, arhiv)

Občina Kočevje bo izvedla komunalno opreme industrijske cone LIK III, za kar je pridobila skoraj 1,5 milijona evrov državnih sredstev. 

Kupili bodo zemljišče in v industrijski coni uredili: cestno omrežje, fekalno kanalizacijo, vodovodno omrežje, vročevodno omrežje, elektro omrežje, cestno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.

To pomeni, da bodo industrijsko cono LIK III v celoti komunalno opremili. Investicija bo v celoti pokrita z denarjem iz državnega proračuna. Po navedbah občine pa bodo s tem zagotovljeni ustrezni pogoji za rast in razvoj podjetij.

Občina je v vlogi zapisala, da želi z razširitvijo in infrastrukturno ureditvijo industrijske cone privabiti nova podjetja, obstoječim podjetjem pa omogočiti razširitev njihovih dejavnosti.

Na ta način bi se ustvarila nova delovna mesta in zmanjšala brezposelnost, zmanjšalo pa bi se tudi odseljevanje ter upadanje števila prebivalcev.

Gre za nov projekt, ki ga je vlada na podlagi vloge Občine Kočevje uvrstila v Načrt razvojnih programov. Vlogo za sofinanciranje je občina pristojnim vladnim službam poslala že 12. novembra 2018, zdaj je denar tudi odobren, občina ga bo prejela do konca leta 2019.

Vir

C. R.