Kočevje: Nekaterim uravnoteženo poročanje Kočevske očitno ne ustreza

Kočevje (vir: wikipedia)

V Občini Kočevje so sprejeli spremembe, po katerih bodo lahko izvedli tudi spremembe pri imenovanju novega uredniškega vodstva občinskega časnika Kočevska. Proti spremembam je na občinskem svetu nastopil občinski svetnik Luka Bubnjić, ki pravi, da zdajšnja urednica pri vodenju upošteva vse novinarske standarde, pri svojem delu je nepristranska, občani so z vsebino Kočevske zadovoljni. Bubnjić navaja, da so te spremembe, posebno v tem predvolilnem času, nepotrebne, pomenijo pa tudi pritisk na poročanje v kočevskem občinskem časniku.

Občina Kočevje je v Uradnem listu RS objavila spremembe Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa “Kočevska”. Občinski svet je namreč na 37. redni seji, ki je bila 19. septembra 2018, spremenil nekatera pravila. Določili so, da je mandat Programskega sveta tega občinskega glasila vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 60 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. Do izvolitve novih članov programskega sveta pa morajo dotedanji člani opravljati le t. i. tekoče posle.

Znižali kriterije za imenovanje urednika

Pomembna je tudi sprememba, da so člani uredniškega odbora imenovani za čas trajanja sklenjene pogodbe o sodelovanju. Še pomembnejša pa je sprememba, ki določa pogoje za imenovanje odgovornega urednika. Pri tem so znižali kriterije in določili, da je za zasedbo tega mesta dovolj visokošolska strokovna izobrazba II. bolonjske stopnje družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri. Katere so te ustrezne smeri, v odloku ni navedeno. Določili so še, da je dovolj, če ima kandidat 3 leta delovnih izkušenj na področju dela v medijih.

Iz navedenega je razvidno, da občina nedvomno pripravlja spremembe pri vodenju in urednikovanju občinskega časnika Kočevska.

Zato smo občino vprašali, zakaj so se odločili za spremembe obstoječega odloka. Odgovorili so nam: “Za spremembo smo se odločili, ker so bili pogoji za zasedbo mesta urednika postavljeni zelo ozko, torej mesto urednika bi pred spremembo odloka lahko zasedel le diplomiran novinar z izkušnjami urednika v tiskanem mediju, le teh pa je v lokalnem okolju le malo. Seveda si želimo čim bolj izkušenega urednika, zato se bo primeren kandidat izbiral preko javnega naročila, kjer bodo glavno merilo izkušnje.”

Luka Bubnjić: “Menim, da se zdajšnja urednica ni pustila voditi, zato je prišlo do spremembe odloka”

Ker pa smo iz Kočevja prejeli drugačne informacije, in sicer, da naj bi bil namen na eni strani pritisk na zdajšnjo urednico in s tem v tem predvolilnem času tudi pritisk na poročanje “po meri”, smo za mnenje vprašali občinskega svetnika Luko Bubnjića. Iz posnetka občinske seje je namreč razvidno, da je bil Bubnjić kritičen do te spremembe in je tem nasprotoval.

Luka Bubnjić, občinski svetnik občine Kočevje

Na naše vprašanje, kakšno je njegovo mnenje o teh spremembah, je Bubnjić za naš portal povedal:

“Moje mnenje je, da mora biti medij nepristranski in tudi kritičen. Nekorektno je, da se zdaj na nek način z nižanjem kriterijev za odgovorno urednico izvaja pritisk in to tik pred volitvami na zdajšnjo urednico. Velikokrat se govori in sliši, da tisti, ki obvladuje medij, zmaga na volitvah. Mislim, da to ni tema za pred volitvami.

Časopis Kočevska je z zdajšnjo urednico pridobil na kakovosti. O tem govorijo najbolje občani, ki so zelo zadovoljni z vsebino lokalnega časopisa Kočevska in si želim, da je tako tudi v prihodnje, da so naši občani zadovoljni in hkrati seznanjeni z aktivnostmi, ki se dogajajo v naši občini. Urednica upošteva novinarska načela in etični kodeks. Vsebine so pestre in berljive, časopis je strankarsko neodvisen, urednica pa ima enaka merila do vseh. Menim, da se zdajšnja urednica ni pustila voditi in zato je prišlo do spremembe odloka.”

Za mnenje smo prosili tudi Petro Šolar, znano novinarko iz Kočevja in tudi zdajšnjo urednico Kočevske. Vendar se Šolarjeva na vprašanja ni odzvala.

A. L.