Kočevje: Namenu predali nov večnamenski dom v Dolgi vasi

(vir: PGD Dolga vas, FB)

V Dolgi vasi pri Kočevju so odprli nov večnamenski gasilski dom. Z gradnjo doma so začeli spomladi 2021, v soboto, 3. septembra so nove prostore slavnostno odprli in predali v uporabo.

To je sovpadalo s 110. obletnico ustanovitve Prostovoljnega gasilskega doma Dolga vas. Gasilci so prejeli tudi novo gasilsko vozilo z vodo.

Projekt celovite rekonstrukcije gasilskega doma v večnamenski dom je na območju občine Kočevje prvi takšen projekt po 2. svetovni vojni. V vmesnem obdobju je bilo sicer izvedenih ogromno manjših in večjih sanacij, a gradnje povsem novega doma že dolgo ni bilo.

Z novim objektom so zagotovljeni novi urejeni prostori tudi za Krajevno skupnost Ivan Omerza Livold.

Vrednost investicije je bila 452 tisoč evrov, od tega je občina Kočevje zagotovila 160 tisoč evrov. Investicijo je izvajalo PGD Dolga vas, ki je tudi lastnik objekta, v izgradnjo pa so poleg finančnih sredstev vložili tudi ogromno ur prostovoljnega dela.

Občina je zagotovila denar za vzpostavitev prostorov krajevne skupnosti, in sicer večnamenske dvorane, ki bo služila različnim potrebam skupnosti, kot tudi za izvajanje javnih nalog lokalnega pomena.

Nov objekt vsekakor pomembno prispeva h kakovost življenja na podeželju. Prebivalce vasi je povezal že v času same gradnje, v prihodnje pa se bo z novimi prostori zagotovo še bolj okrepilo medsebojno povezovanje na različnih področjih.

Izjemno pomembno pa je, da je z investicijo zagotovljena ustrezna infrastruktura za nemoteno izvajanje požarne in ostale varnosti.

PGD Dolga vas prejelo tudi novo gasilsko vozilo GVV-1 v vrednosti dobrih 130.00 evrov, ki ga je iz poračuna za omogočanje in spodbujanje gasilske dejavnosti zagotovila Občina Kočevje.
Na slovesnosti so bili tudi župan dr. Vladimir Prebilič, minister za obrambo Marjan Šarcem, predsednica PGD Dolga vas Romana Marinč in poveljnik PGD Dolga vas Alojzij Perko.

Foto, vir: kocevje.si

K. R.