Kočevje: Kočevsko gospodarstvo lani izredno uspešno

Kočevje, mesto (vir: kraji.eu)

Razvojni center Kočevje Ribnica je za Občino Kočevje pripravil analizo poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2021. Rezultati analize kažejo na zelo uspešno leto za gospodarski sektor v občini Kočevje.

Kočevski gospodarstveniki so lani ustvarili 423 milijonov evrov od prodaje, kar je za 31,7% več kot leta 2020.

V občini Kočevje je v letu 2021 poslovalo 269 gospodarskih družb in 273 samostojnih podjetnikov. Število je bilo sicer za 4,2 odstotka manjše, hkrati je kočevsko gospodarstvo lani število zaposlenih povečalo za 2658 ljudi ali za 4,2 odstotka.

Od 269 gospodarskih družb jih je v letu 2021 poslovalo z dobičkom 173. Ustvarile so 31,5 mio evrov čistega dobička, kar je za 48,8 odstotka več kot leta 2020. 92 družb je poslovalo z izgubo v skupni vrednosti 3,1 milijona evrov.

Povprečna plača in dodana vrednost

Povprečna bruto plača v gospodarskih družbah v občini Kočevje je v letu 2021 znašala 1698 evrov in je bila za 7,3 odstotka višja kot leto prej, še vedno pa je zaostajala za povprečno plačo v regiji JV Slovenija, in sicer za 357 evrov. Dosegla je 89,3 odstotka povprečne slovenske plače (1901 evrov).

Neto dodana vrednost v kočevskih podjetjih je bila lani rekordno visoka in je znašala  50.725 evrov (28,7 odstotka več kot leto prej).

Poslovanje podjetnikov

Pozitivno so poslovali tudi samostojni podjetniki, in sicer so v letu 2021 ustvarili 28.014 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 11,74 odstotka več kot leto prej. S pozitivnim izidom je poslovalo 224 podjetnikov, poslovanje 48 se je zaključilo z negativnim izidom.

Strm padec brezposelnih

V začetku leta 2021 je bilo pri Zavodu za zaposlovanje na Uradu za delo Kočevje 370 več registriranih brezposelnih oseb kot konec istega leta, kar kaže na strm padec števila brezposelnih tekom leta 2021. Decembra 2021 je ta številka znašala 793 oseb.

Zmanjšuje se tudi povprečna letna stopnja brezposelnosti, ki je v letu 2021 znašala 13,2 odstotka (leto prej 15,4 %). Glede na trajanje brezposelnosti največji delež predstavljajo dolgotrajno brezposelne osebe, glede na izobrazbo osebe z osnovnošolsko izobrazbo in manj, glede na spol pa ženske, vendar se tudi ta statistika počasi izboljšuje. Konec leta je bilo v primerjavi z moškimi brezposelnih 11 žensk več.

Trend zmanjševanja števila in stopnje brezposelnih se nadaljuje tudi v letu 2022, saj se je maja število brezposelnih dodatno znižalo na 713, stopnja registrirane brezposelnosti po podatkih za april pa je znašala 10,3 odstotka.

K. R.