Kočevje: Kmalu urgenca, sledita centra za duševno zdravje

Zdravstveni dom Kočevje (vir: arhiv)

V Kočevju bo kmalu končana izgradnja urgentnega bloka tamkajšnjega zdravstvenega doma (urgence), vključno z ostalo infrastrukturo in novim parkiriščem. Nato pa bosta 1. januarja 2019 v tem mestu začela delovati še dva centra za duševno zdravje, za odrasle in otroke ter mladostnike. Pokrivala bosta kočevsko in ribniško območje, pa tudi – za nekatere presenetljivo – Belo krajino.

Investicija v dograditev in rekonstrukcijo zdravstvenega doma je ocenjena na 1,74 milijona evrov, kar bo v celoti pokrila občina Kočevje. Zdaj pa so pridobili še dva centra za duševno zdravje. S tem bo Zdravstveni dom Kočevje med prvimi v državi iz zdravstvene blagajne v letu 2019 dobil denar za vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih ter Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Skupno bo zdravstvena blagajna za oba centra letno namenila približno 1,2 milijona evrov, predvidenih je tudi 34 novih zaposlitev.

V centrih, ki bosta delovala v sklopu zdravstvenega doma, bo delovala strokovna skupina, sestavljena iz zdravnikov psihiatrov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov, socialnih pedagogov, delovnih terapevtov, logopedov, specialnih pedagogov ter medicinskih in patronažnih sester.

Centra bosta začela delovati 1. januarja 2019. Skrbela bosta za približno 60.000 ljudi z območja občin Kočevje, Ribnica, Metlika in Črnomelj. Njun sedež bo v Kočevju.

V Zdravstvenem domu (ZD) Kočevje so se lani sicer soočali z nekaterimi kadrovskimi težavami, očitno povezanimi tudi z zamenjavo v vodenju zavoda v avgustu 2016. Vendar pa so se, kot kaže, stvari v zadnjih mesecih umirile.

Vseeno so dosegli skoraj vse zastavljene cilje

O tem poročajo tudi v Poslovnem poročilu ZD Kočevje za leto 2017. Zapisali so, da je bil ZD ob odhodu dveh zdravnic deležen številnih objav in sporočil na družbenih omrežjih in deležen velike pozornosti medijev, tako lokalnih kot širše. “Vrstile so se anonimke, številne obtožbe na račun vodstva in domnevnih slabih odnosov in komunikacije. ZD Kočevje je v letu 2017 doživel hudo okrnitev ugleda in dobrega imena, zaradi česar je nastala občutna nepopravljiva nepremoženjska škoda,” so še zapisali. Dodali so, da je bilo tudi poslovanje ZD “kar nekaj časa močno ovirano in da se je bilo vodstvo primorano ukvarjati zgolj z reševanjem nastale situacije in pojasnjevanjem resnice, posledično pa je vsakodnevno nastajala škoda”. Kljub temu so dosegli skoraj vse zastavljene cilje v tem letu, za kar je bilo potrebnega veliko napora in truda.

Večje število nadzorov

Posledično so v ZD Kočevje lani imeli tudi več nadzorov. Tako je bil izveden izredni inšpekcijski nadzor Inšpektorata za delo. Nadalje je Zdravstveni inšpektorat RS junija izvedel redni inšpekcijski nadzor s področja zdravniške službe, isti inšpektorat je izvedel še inšpekcijski nadzor v zdravstvenih postajah Kočevska Reka, Vas, Osilnica in Predgrad. Konec leta pa je Zdravstveni inšpektorat RS izvedel še izredni inšpekcijski nadzor. V nobenem primeru niso ugotovili nepravilnosti. Štiri redne nadzore je dodatno opravil še Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Iz poročila je še razvidno, da se Kočevsko od drugih razlikuje tudi po veliki površini, pretežno podeželskem prebivalstvu in slabšem socialno-ekonomskem stanju. Vse to pa močno vpliva na zdravje ljudi v tem okolju.

ZD Kočevje ima zdravstvene postaje v Vasi, Kočevski Reki, Predgradu in Osilnici, kar pomeni, da zajema območje treh občin: Kočevja, Kostela in Osilnice. To je 648 kvadratnih kilometrov območja, kjer je približno 17.700 prebivalcev.

Kako so poslovali?

Konec leta 2018 je bilo v ZD 78 zaposlenih, kar je 4 več kot leto pred tem. Imeli so 3,887 milijona evrov celotnih prihodkov, odhodki pa so bili nekoliko višji in so znašali 3,913 milijona evrov.

V ZD Kočevje  so lani vlagali tudi v opremo. Tako so kupili nujno reševalno vozilo z opremo v vrednosti 128.759 evrov, šest hidravličnih miz v skupni vrednosti 12.883 evrov in 4 AED defibrilatorje v skupni vrednosti 15.028 evrov. Skupno so za opremo v nujni medicinski pomoči namenili 156.671 evrov.

ZD Kočevje od avgusta 2016 vodi Polona Vidič Hudobivnik, dr. med., specialistka družinske medicine.

C. R.