Kočevje: Jutri začnejo, doslej so jim prizanesli

Slika je simbolična.

V Kočevju jutri začne delovati prvi parkomat. Postavili so ga na parkirišču TZO, pri Nami. Kočevje je bilo sicer eno redkih slovenskih mest, ki v središču še ni imelo urejenega režima parkiranja. Zdaj naj bi k postavitvi parkomata pristopili po zgledu dobrih praks iz primerljivih občin oziroma mest.

Vsaj tako se izgovarjajo na občini. Pravijo, da so parkomat postavili na pobudo okoliških podjetnikov in občanov oziroma uporabnikov površin pri Nami. Navajajo še, da na lokacijah, kot so središče mesta in javne ustanove, pogosto zmanjka prostora za vse, ki se odpravijo po opravkih iz bolj oddaljenih krajev ali pa so gibalno ovirani. Eden glavnih zaznanih razlogov pa naj bi bil tudi, da parkirišče za celodnevno parkiranje uporabljajo vozači v druge kraje. Obenem naj bi z uvedbo parkomata spodbujali tudi okolju in zdravju prijaznejšo mobilnost. Pravijo, da se marsikdo  v mesto namesto z avtomobilom raje odpravi peš ali s kolesom.

Ob nedeljah, v popoldanskem času in prvo uro je parkiranje brezplačno

Na parkirišču TZO pri Nami bo parkiranje kljub parkomatu prvo uro brezplačno, vsaka nadaljnja ura pa se zaračuna v višini 0,50 evra. Če to primerjamo z drugimi kraji, je sicer to dokaj ugodno. Parkirnina se bo zaračunavala od ponedeljka do petka, med 6. in 17. uro ter v soboto med 7. in 13. uro. Ob nedeljah in praznikih je parkiranje brezplačno. Obisk središča mesta tako ne bo predstavljal dodatnega stroška, če se bomo z avtomobilom odpravili po opravkih.

Parkomat bo začel uradno delovati jutri, 1. decembra 2017, za nadzor bo skrbela pristojna redarska služba, ki bo v decembru predvsem opozarjala na novi režim parkiranja. Kazen za nedovoljeno parkiranje je 40 evrov, kot razumemo, bodo s kaznovanjem začeli januarja.

Dovolilnice

Za parkiranje vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, ter za parkiranje samostojnih podjetnikov, pravnih oseb, državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo svoj sedež na tem območju, je možen nakup dovolilnice.

Cena letne dovolilnice znaša 120,00 evrov. Možno je enkratno plačilo ali v 3 obrokih, pri čemer plačilo obroka velja za parkiranje za obdobje 4 mesecev. Na eno stanovanjsko enoto oziroma poslovno enoto se lahko podeli največ dve dovolilnici.

Dovoljenje in dovolilnico za parkiranje je možno pridobiti na podlagi vloge, ki je na voljo na vložišču in spletni strani Občine Kočevje od 23. 11. 2017 dalje. Plačilo vloge in dovolilnice je možno na občinski blagajni. Na podlagi plačila bosta izdana dovoljenje in dovolilnica. Veljavnost dovolilnice, ki se jo namesti na vidno mesto vozila, pa je od datuma izdaje, še navajajo v občini.

C. R.