Kočevje: Gradnja novega 16-oddelčnega vrtca se pričenja

Predvideni novi vrtec v Kočevju. (vir: občina)

V Kočevju bodo začeli z gradnjo novega 16-oddelčnega vrtca, v “novem čebelnjaku” bo prostora za 304 otrok, ki so zdaj razporejeni v enotah Čebelica in Kekec. Gradnja bo stala 7,6 milijona evrov, celotna investicija bo vredna 8,2 milijona evrov, novi vrtec bodo zgradili ob obstoječem vrtcu Čebelica v Kočevju. 

S tem bodo v občini pridobili nov sodoben objekt, zgrajen po principih sonaravne gradnje, namenjen sodobni predšolski pedagogiki, gre tudi za eno največjih in tudi najpomembnejših investicij občine v zadnjem desetletju.

Novogradnja objekta vrtca bo potekala in se tudi končala vzporedno z delovanjem obstoječega vrtca. Pričelo se bo marca letos, vrtec bo končan julija 2022, temu bo sledila še rušitev prizidka obstoječega vrtca in ureditev zunanjih površin z igriščem. Vse to je v skladu s časovnico, ki jo je občina objavila že junija lani.

Pri tem občina od EKO sklada pričakuje 1,08 milijona evrov nepovratnih sredstev,  kandidirala bo tudi na razpisu Ministrstva za šolstvo in izobraževanje, ki ga je to prejšnji teden objavilo prvič po desetih letih.

Po tem razpisu je na voljo 43 milijonov evrov, od tega 13,3 milijona za vrtce, 27,7 milijona za šole in dva milijona evrov za šolstva narodnosti. Rok za prijave je 1. marec.

Nov objekt vrtca je zasnovan na ideji čebelnjaka in je delo projektnega biroja Svet Vmes. Izbran je bil na projektnem natečaju izvedenem v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in s strani strokovne komisije.

Vrtec bo 16-oddelčni, z vsemi spremljajočimi pomožnimi prostori, kot so lastna kuhinja, shramba, garderobe in sanitarije za zaposlene, zbornica, pisarne za vodjo enote itd. Investicija obsega še rekonstrukcijo obstoječega vrtca (rušitev objekta), rekonstrukcijo dovozne ceste s parkirišči in izvedbo ustrezne zunanje ureditve (izvedbo otroškega igrišča, gospodarskega dvorišča in parkirišča).

16-oddelčni vrtec bo imel 8 oddelkov namenjenih otrokom I. starostne skupine od 1 do 3 let ter 8 oddelkov II. starostne skupine od 3 do 6 let, znotraj teh pa bo deloval tudi razvojni oddelek.

Izgradnja otroškega igrišča se bo zaključila po rušitvi prizidka obstoječega vrtca. Konstrukcija dvo-etažnega objekta (P+1N) je hibridna lesena gradnja z jeklenimi okvirji, tehnični del objekta in rezervoar za vodo pod objektom pa v armirano betonski varianti.

Skupaj z otroškim igriščem v nadstropju terase bo ponujal 5025,90 m2 površin, od tega čistih igralnih površin 1551,20 m2, dodatnih zunanjih površin pa bo 5326,55 m2.

Projekt se je pričel v letu 2017, ko je bila izdelana projektna naloga kot podlaga za projektni natečaj izbira strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«, ki ga je v letu 2018 občina izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Natečajna komisija je izbrala dve najprimernejši natečajni rešitvi, ki sta bili predmet pogajanj z usposobljenim ponudnikom v postopku javno-zasebnega partnerstva. V sklopu postopka, ki se je zaključil leta 2019, zasebni partner ni bil izbran.

Na podlagi interne ocenjevalne komisije je bila izbrana natečajna rešitev arhitekturnega biroja Svet Vmes iz Ljubljane. Oktobra 2020 je občina pristopil k javnemu naročilu za izbiro izvajalca gradnje, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem pa je bil prejšnji teden.

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je pogodbo podpisal z Martinom Gosenco, predsednikom uprave CGP. Sama gradnja bo stala 7,6 milijona evrov. Sočasno je bila podpisana tudi pogodba s podjetjem Lokainženiring za izvajanje nadzora.

Časovnica, ki jo je občina objavila že 12. junija 2020, je naslednja:
Avgust 2020: pridobljeno gradbeno dovoljenje in priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila
Oktober 2020: objava javnega naročila za izgradnjo
Januar 2021: objava javnega naročila za storitve nadzora
Februar 2021: podpis pogodbe z izvajalci gradnje in nadzora
Marec/april 2021: predviden pričetek z deli
Julij 2022: predviden zaključek del

V Kočevju je trenutno v vrtec vključenih skupno 542 otrok, in sicer v sedmih enotah Vrtca Kočevje. Čakalnih vrst trenutno ni, a zaradi hitrega razvoja v občini Kočevje pričakujejo tudi dvig števila prebivalstva in s tem predšolskih otrok.

Podpis pogodb (predsednik uprave CGP Martin Gosenca, župan dr. Vladimir Prebilič in direktor Lokainženiring Srečko Barbič)

K. R.