Kočevje: Družba SiDG bo stavbo v Rožni ulici obnovila

Kupoprodajno pogodbo so podpisali glavni direktor SiDG mag. Robert Tomazin, poslovni direktor SiDG Matjaž Juvančič in finančni direktor SiDG Andrej Janša kot zastopniki kupca ter direktor Gozdarstva Grča mag. Stojan Rovan kot zastopnik prodajalca.

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je s podjetjem Gozdarstvo Grča iz Kočevja sklenila pogodbo o nakupu poslovne stavbe v Kočevju. Mag. Robert Tomazin, glavni direktor SiDG, je prejšnji teden v intervjuju za Demokracijo tudi pojasnil razloge za to odločitev, pa tudi, kako je z načrti za gradnjo nove, več milijonov evrov vredne stavbe, kot je to načrtovala prejšnja uprava.

Tomazin je povedal, da je družba SiDG, ki je v državni lasti in upravlja s slovenskimi državnimi gozdovi, sedež pa ima v Kočevju, že od leta 2016 premlevala odločitev o nakupu poslovne zgradbe.

Mag. Robert Tomazin

“Na mizi je bilo več možnosti. Ena je bila stavba NLB v Kočevju, druga Nama Kočevje, tretja nova poslovna zgradba na lokaciji Mahovnik, četrta možnost pa se je ponujala sama po sebi in je bila na nek način najbolj naravna. To je bila možnost nakupa nepremičnine na lokaciji Rožna ulica 39, kjer je delež družbe in se odvija glavnina poslovnih procesov,” je pojasnil Tomazin.

Stavbo so kupili od družbe Gozdarstvo Grča. Tomazin je povedal:

“Cena nepremičnine je znašala 925 tisoč evrov, kar je znatno manj od gradbenih cenitev. Z nakupom smo zadovoljni. Prostore smo imeli doslej v najemu, mesečna najemnina je bila približno 12 tisoč evrov na mesec, tako da naj bi se nam kupnina  povrnila v 12 letih.”

Kaj pa projekt novogradnje?

Tomazin je pojasnil, da so projekt gradnje nove stavbe, kot so jo načrtovale prejšnje uprave (zdajšnja je od februarja letos), dali dokončno iz dnevnega reda. Povedal je: “Predračunska vrednost novogradnje naj bi znašala okoli 6 milijonov evrov, po mnenju gradbenikov bi se verjetno gradnja med potekom del podražila od 25 do 40 odstotkov, kar pomeni, da bi lahko bila na koncu vrednost novogradnje 9 ali 10 milijonov evrov.”

Obstoječo stavbo bodo obnovili, obnova bo končana sredi leta 2022, vrednost z obnovo vred pa bo znašala okoli 2,5 milijona evrov.

Iz sporočila za javnost, ki ga je po podpisu pogodbe družba SiDG poslala medijem, je razvidno, da je bil objekt zgrajen leta 1978, po svojem namenu in zasnovi prirejen takratnemu času. Znano je sicer, da je v njem delovalo nekdanje gozdno gospodarstvo Kočevje.

Stavba se nahaja v podnožju Stojne, v procesu projektiranja zunanje ureditve pa bo bistveni del lesena fasada iz modificiranega lesa. Fasada bo predstavljala značilne drevesne vrste slovenskih pokrajin kot npr. koroški macesen, pokljuška smreka, roška bukev in podobno.

K. R.