Koalicijski poslanci s pomočjo SNS in DeSUS potrdili zakon o pomoči gospodarstvu in turizmu

Fotografija je simbolična. Hotel Vitarium Šmarješke Toplice. (Foto: Terme Krka)

Poslanci koalicije (SDS, SMC, NSi), SNS in DeSUS so danes potrdili Zakon o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19. Skupaj 243,5 milijona evrov pomoči prinaša predvsem turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela.

Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci bodo prejeli nove bone.

Vrednost bonov za odrasle bo 100 evrov na osebo, za mladoletne pa 50 evrov.

V SD, LMŠ, Levici, SAB in Nepovezani poslanci (Zorčič, Sluga, Rajić in Lep) so temu nasprotovali, zakona niso podprli.

Bone bodo prejeli vsi državljani s stalnim bivališčem v Sloveniji, in sicer na dan 30. junija, unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

To bo veljalo za storitve, ki so v celoti izvedene in koriščene v Sloveniji. Tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do konca letošnjega decembra, bodo tudi novi boni prenosljivi med najožjimi sorodniki.

Prav tako jih bo mogoče izkoristiti tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev. Enako kot obstoječi boni bodo evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, ki bo tudi vodila evidenco bonov ter skrbela za povračilo sredstev ponudnikom.

Pomoč turizmu in povezanim panogam 

Podjetjem s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture bo država pomagala tudi tako, da jim bo ponudila sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči je določena pri 1024 evrov na zaposlenega, do nje pa bodo upravičeni tisti, ki so se za opravljanje dejavnosti registrirali najpozneje do 31. maja letos ter beležijo več kot 20-odstoten upad prometa.

Do pomoči za financiranje regresa bodo upravičeni tako tisti, ki so regres že izplačali v zakonskem roku, to je do 1. julija, kot tudi tisti, ki ga morda zaradi likvidnostnih težav še niso.

Sprejeli so še pomoč za organizatorje prireditev, koncertov in sejmov. Za imetnike vodne pravice za kopališča zakon prinaša oprostitev plačila vodnega povračila v letošnjem prvem polletju, žičničarjem, ki del letošnje smučarske sezone niso smeli obratovati, pa delno povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic.

V novi interventni zakon je zapisan tudi 20 milijonov evrov težak ukrep za celotno gospodarstvo, in sicer podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa še vsaj do konca septembra, morda pa celo do konca leta.

Ta ukrep imajo podjetja na voljo od lanskega junija in se je v skladu z doslej sprejeto protikoronsko zakonodajo z junijem iztekel.

Vlada je v predlog zakona vključila še nekatere druge rešitve, med njimi podaljšanje veljavnosti osebnih izkaznic, ki jim je potekla veljavnost od 29. marca lani, začasno možnost porabe sredstev iz sklada za vode tudi za financiranje izvajanja javnih gospodarskih služb, podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic ter podaljšanje roka plačila za odjavljeno vozilo.

Ne glede na določbe zakona o trgovini, po kateri morajo biti te ob nedeljah in praznikih zaprte, bodo lahko do konca leta 2022 nemoteno poslovale trgovine na letališčih.

Prav tako bodo ob nedeljah lahko odprte trgovine v turistično-informacijskih centrih in muzejih.

Vlada predlaga, da novega interventnega zakona tako kot predhodnih zakonov za pomoč gospodarstvu in državljanom ob epidemiji ni mogoče izpodbijati na referendumu. Ustrezen sklep o tem bo državni zbor potrjeval v prihodnjih dneh.

Nato bo odločal še državni svet, če bo vse gladko teklo, bo zakon objavljen nato v uradnem listu in bo začel veljati. Predvidoma v nekaj dneh, takšne so procedure. Ker številni sprašujete, kdaj bodo boni v uporabi, bomo o tem še dodatno poročali.

M. D.