Kmetovanje na območjih z omejitvami: Golobovi udarili po kmetih

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Plačila za kmetovanje za naravne ali druge omejitve na območjih z omejitvami za leto 2023 ne bodo izplačana v tekočem letu, ampak januarja 2024.

Dodatno je vlada uvedla tudi 50-odstotno obdavčitev teh prejemkov, česar doslej ni bilo, pa tudi plačila so bila redna.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je do leta 2022 izdajala predplačilne odločbe za plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami v oktobru in novembru tekočega leta, z izdajo rednih odločb pa začela po 1. decembru tekočega leta.

Danes pa so s kmetijskega ministrstva sporočili, da so z novim načrtom, za finančno perspektivo 2023-2027, pri izračunu višine tega plačila predvidene določene spremembe, in sicer:

  • plačilo bo odvisno od števila točk kmetijskega gospodarstva,
  • uvaja se diferenciacija vrednosti točke,
  • spreminja se degresija plačila,
  • vrednost točke je različna glede na prisotnost travojedih živali na trajnem travinju na gospodarstvo.

Pomembna novost je tudi, da mora nosilec kmetijskega gospodarstva izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta.

Agencija za kmetijske trge od letos opravlja upravne preglede površin s pomočjo sistema za spremljanje površin, končne rezultate ugotovitev pregledov bodo objavili po 2. novembru, ko je tudi zadnji rok za spremembe in umike zahtevkov, vezanih na površino, so pojasnili.

Poleg tega se pri plačilu za naravne ali druge omejitve z letošnjim letom uvaja plačilo dohodnine. Medtem ko so bila doslej ta plačila neobdavčena, bo po novem obdavčenega 50 odstotkov plačila.

Za izplačila je predvidenih 48 milijonov evrov, polovico jih bodo kmetje vrnili.

M. D.