Kmetijska zbornica: Odvzem goveda na kmetiji Možgan je bil nesorazmeren in nezakonit ukrep

Slika odvzete črede, za katero bi zelo težko rekli, da je bila zanemarjena. Slika: Družina Možgan.

Odvzem 24 glav goveda na kmetiji Možgan blizu Krškega je bil pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, so ocenili v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Po zakonu je odvzem živali skrajen ukrep, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali, v tem primeru pa ni bilo tako, so opozorili.

 

Živali res niso bile rejene v povsem optimalnih pogojih, vendar pa niso imele nobenih negativnih posledic zaradi take reje. Imele so tudi možnost se umakniti iz blata na pašnike, so ocenili v zbornici.

Navedli so, da pooblastilo odvzema po zakonu o veterinarskih merilih velja samo v “izjemno nujnih” primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi. Ta primer po presoji zbornice ni bil izjemno nujen, zato bi moral skrbnik živali najprej dobiti odločbo, da popravi stanje, in rok, v katerem mora to storiti.

Zbornica zato od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva uvedbo takojšnjega izrednega strokovnega nadzora postopka ter ukrepanje v skladu z zakonom in povrnitev škode. Kaj konkretno je rejec zagrešil, v inšpekcijskem zapisniku ne piše, prav tako ne, koliko živali je bilo odvzetih.

Po poročanju Dnevnika je bila pri inšpekcijskem odvzemu goveda  “ves čas navzoča” tudi Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj”. Ni bila pa navzoča predsednica omenjenega društva Natalija Nedeljko, kot je bilo mogoče sklepati sprva in kot smo sprva napačno poročali.

A. V.