Kje je največ brezposelnih?

Podatki o stopnji brezposelnosti kažejo, da je ta še vedno največja v občini Kočevje. Sledita Osilnica in Črnomelj, kjer je brezposelnost celo za 52,2 odstotka višja od slovenskega povprečja. Najmanjši stopnji brezposelnosti sta v Mirni Peči in Žužemberku.

Podatki o brezposelnosti kažejo, da je bila v primerljivem mesecu avgustu povprečna stopnja brezposelnosti v Sloveniji 9-odstotna. Povprečna stopnja v Jugovzhodni Sloveniji, kamor spada 21 občin, je bila 8,7 odstotka. Gre za uradne podatke, ki jih na svoji spletni strani objavlja Zavod RS za zaposlovanje.

Podatki kažejo, da se brezposelnost v Sloveniji zmanjšuje. Tako je tudi v občinah na našem območju, vendar pa je stopnja brezposelnosti na Kočevskem in v Beli krajini še vedno nadpovprečno visoka.

Na Kočevsko spadajo občine Kočevje, Osilnica in Kostel. Vendar pa gre pri slednjih dveh za zelo majhni občini, zato je tudi število brezposelnih v primerjavi z ostalimi zelo nizko, ne glede na izračunano stopnjo brezposelnosti. V Kočevju pa je stopnja brezposelnosti kar za 103 odstotke višja od slovenskega povprečja. V ta predel spada še Ribnica, kjer pa je stvar precej drugačna. Stopnja brezposelnosti v tej občini je namreč le 8,1 odstotka in je za desetino pod slovenskim povprečjem. V občini Kočevje so začeli z izgradnjo tovarne robotov, v kateri bodo zaposlili preko 200 oseb, kar pomeni, da se bo stopnja brezposelnosti precej znižala.

Kako je v Beli krajini?

V občini Črnomelj je brezposelnost 13,7-odstotna in za 52,2 odstotka višja od slovenskega povprečja. V Metliki je brezposelnost 12-odstotna in za 33,3 odstotka višja od slovenskega povprečja. V Semiču pa je brezposelnost sicer najnižja med tremi belokranjskimi občinami, še vedno pa je za 26,7 odstotka višja od slovenskega povprečja.

Kaj pa drugje?

Višja od povprečja v državi je še brezposelnost v občinah Loški Potok (za 10 odstotkov) in Škocjan (za  1,1 odstotka). V preostalih 13 občinah (od 21) pa je brezposelnost precej nižja od slovenskega povprečja. Zelo nizka oziroma za tretjino in več od slovenskega povprečja pa je brezposelnost v občinah Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč in Žužemberk.

V nadaljevanju objavljamo stopnjo brezposelnosti po posameznih občinah. Poleg navajamo še število oseb, ki v teh občinah iščejo delo.

Stopnja brezposelnosti in število iskalcev dela po posameznih občinah

Občina Stopnja brezp., v % Št. brezposelnih
Kočevje 18,3  1.319
Osilnica 14,4 17
Črnomelj 13,7 895
Kostel 12,2 31
Metlika 12 479
Semič 11,4 207
Loški Potok  9,9 77
Škocjan  9,1 145
Ribnica  8,1 334
Novo mesto  7,2 1.228
Trebnje  7,0 440
Sodražica  6,9 62
Šentrupert  6,8 76
Šentjernej  6,7 221
Mirna  6,5 82
Mokronog-Trebelno  6,1 88
Dolenjske Toplice  5,4 86
Straža  5,2 94
Mirna Peč  5,1 66
Žužemberk  4,7 107
Šmarješke Toplice  4,3 72

Vir: Zavod RS za zaposlovanje. Podatki so dostopni tukaj: stopnja_registrirane_brezposelnosti

Podatki so primerljivi in veljajo za avgust 2017. To je namreč zadnji mesec, ko je Zavod RS za zaposlovanje objavil podatke o stopnji registrirane brezposelnosti po posameznih občinah. Te objavlja z zamikom.

V Sloveniji je bilo na primerljivi datum 83.843 brezposelnih oseb. Stopnja brezposelnosti je bila 9,0 odstotka.

V naši regiji je bilo 6.126 brezposelnih oseb. Od tega je bilo na Kočevskem brezposelnih 1.339 oseb, na Ribniškem (Ribnica, Sodražica in Loški potok) je bilo 473 brezposelnih, v Beli krajini 1.581 oseb, v vseh preostalih dolenjskih občinah pa je bilo skupno 2.733 brezposelnih.

J. M.