Katerih kadrov bo primanjkovalo prihodnje leto?

(pixabay.com)

V Sloveniji imamo nadpovprečno gospodarsko rast, država je med državami z najnižjo stopnjo brezposelnosti tako v EU kot tudi na svetu, hkrati imamo visoko rast zaposlenosti.

Dobre napovedi so tudi za naprej, v gospodarstvu pa navajajo, da se vsaj tretjina podjetij v predelovalnih dejavnostih že sooča s pomanjkanjem kadrov, v storitvenih podjetjih je ta delež kar 20 odstotkov, primanjkuje jim petina potrebnih kadrov.

V Gospodarski zbornici Slovenija kot možni rešitvi vidijo v prilagajanju izobraževanja in pohitritvi postopkov pri zaposlovanju tujcev (vir). Na zavodu za zaposlovanje je sicer prijavljenih 66.122 brezposelnih, kar je približno toliko kot ob koncu leta 2008 (število se hitro znižuje), vendar pa je med njimi velika večina dolgotrajno brezposelnih in starejših.

Zavod za zaposlovanje je tudi letos pripravil analizo potrebnih kadrov. Ugotovitve so zelo zanimive.

Za leto 2022 je napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.

Zavod je ocenjeval 177 poklicev, preverjanja so pokazala naslednje:

  • 108 poklicev – primanjkljaj kadra, saj bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela,
  • 51 poklicev – ravnovesje med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela,
  • 18 poklicev – presežek kadra glede na oceno potreb trga dela.

Pomembnejše ugotovitve iz raziskave so naslednje:

Letos je med primanjkljaji 14 poklicev več kot v lanskem letu, v kategoriji ravnovesja 12 poklicev manj, kategorija presežka pa je letos manjša za 2 poklicni skupini.

Med ocenjevanimi poklici se opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja vzgoje in izobraževanja.

Za prihodnje leto se predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih šolah, srednjih šolah, svetovalnih delavcev, pa tudi vzgojiteljev v vrtcih, medtem ko so pretekle napovedi predvidevale ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po omenjenih poklicih.

Predviden je tudi primanjkljaj pravnih strokovnjakov (še lani je bil presežek).

Primanjkovalo bo:

vseh poklicev v gradbeništvu, zdravstvu, gostinski in slaščičarski dejavnosti, tesarjev, tehnikov, strugarjev, gozdarjev, kleparjev, knjigovodij in strokovnih sodelavcev v računovodstvu, krovcev, kuhinjskih pomočnikov, kurirjev dostavljavcev, ličarjev, livarjev, mehanikov, mesarjev, prodajalcev po telefonu, steklarjev, vojakov, varnostnikov, voznikov in številnih drugih.

Natančni podatki po poklicih so dostopni na povezavi: gov.si

J. M.