Katere občine so najbolj razvite in katere najmanj?

Novo mesto, Trebnje, Mirna Peč – to so občine, ki se v jugovzhodni Sloveniji uvrščajo med najbolj razvite in spadajo med razvitejše tudi v slovenskem merilu. V Beli krajini se z nadpovprečno razvitostjo občin ne morejo pohvaliti. Na Kočevsko-ribniškem pa sta nad slovenskim povprečjem le dve občini: Sodražica in Ribnica.

Ima pa to območje tudi občino, ki je med tremi najslabše razvitimi v državi, to je občina Osilnica (koeficient razvitosti je 0,52). 

V Beli krajini je na lestvici razvitosti najvišje občina Metlika, ki je natančno na povprečju razvitosti in na 117. mestu. Semič je s koeficientom 0,91 na 170. mestu, največja belokranjska občina Črnomelj pa s koeficientom 0,88 na 178. mestu (od 212 občin v državi).

Na Kočevsko-ribniškem se najvišje uvršča občina Sodražica (z 1,07 je na 70. mestu), Ribnica je z 1,06 na 76. mestu. Kočevje, ki je največje mesto na tem območju, pa je z 0,83 na 189. mestu med 212 občinami. Kostel je z 0,60 na 206. mestu, Osilnica pa je z 0,52 med tremi najslabše razvitimi občinami v državi.

Najvišji koeficient razvitosti v Sloveniji imajo občine: Trzin (1,35), Komenda (1,34) in Domžale (1,28).

Nato sledijo tri občine s koeficientom 1,27, poleg Novega mesta še Cerklje na Gorenjskem in Horjul.

Sledijo Mengeš, Šenčur in Žiri (s 1,25). Na 10. mestu je nato občine Grosuplje (1,24), sledi občina Trebnje – z 1,22 na 11. mestu med 212 občinami. Za občino Trebnje je Ivančna Gorica (1,21).

Ljubljana je po koeficientu razvitosti šele na 13. mestu (1,21).

Na visokem 19. mestu je nato občina Mirna Peč (1,19). Straža je s koeficientom 1,16 na 27. mestu. Šmarješke Toplice pa so s koeficientom 1,15 na 32. mestu.

Žužemberk, na primer, je s koeficientom razvitosti 1,03 na 99. mestu med 212. slovenskimi občinami.

Večji koeficient od povprečja ima 115 slovenskih občin (od 212), na povprečju so 4 občine (Brežice, Metlika, Slovenska Bistrica in Starše), ostalih 93 občin pa je pod slovenskim povprečjem.

Na zadnjih treh mestih med vsemi 212 občinami pa so občine Osilnica (0,52), Šalovci (0,40) in Hodoš (0,28).

Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021:

Zap. št. Občina Koeficient razvitosti občine*
1 Novo mesto 1,27
2 Trebnje 1,22
3 Mirna Peč 1,19
4 Straža 1,16
5 Šmarješke Toplice 1,15
6 Mokronog – Trebelno 1,09
7 Mirna 1,08
8 Šentrupert 1,08
9 Sodražica 1,07
10 Ribnica 1,06
11 Žužemberk 1,03
12 Metlika 1,00
13 Šentjernej 0,99
14 Dolenjske Toplice 0,97
15 Škocjan 0,96
16 Semič 0,91
17 Črnomelj 0,88
18 Kočevje 0,83
19 Loški Potok 0,77
20 Kostel 0,60
21 Osilnica 0,52

(*Podatki so za občine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Povprečje države 1,00. Višji koeficient pomeni višjo razvitost in obratno: nižji je koeficient, slabše razvita je občina.)

Podatki so zajeti iz poročila Ministrstva za finance oziroma Uredbe o določitvi koeficienta razvitosti vseh slovenskih občin, ki jih to ministrstvo izračuna vsake dve leti. Ti podatki so nato merilo za določanje obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna v posamezni občini.

Ministrstvo pri tem uporablja natančno določeno metodologijo, ki je že vse od leta 2009 enaka, kar je zelo pomembno. Pri tem upošteva naslednje kazalnike:

  • kazalnike razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
  • kazalnike ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
  • kazalnike razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.

Podatke in dostop do tabele Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021 je na svoji spletni strani objavila Občina Trebnje, ki v svojem razvoju skozi leta izredno napreduje, občina pa je med 15 najbolj razvitimi občinami v Sloveniji (Občina Trebnje).

M. J.