Katera prosta delovna mesta v šolah, občinah, vrtcih in podobno so na voljo?

Teden je naokrog in spet smo preverili, kateri javni razpisi za prosta delovna mesta na občinah, v zdravstvu, šolah, vrtcih ali domovih za starejše ter ostali javni upravi v naši regiji so odprti. Navedeni namreč spadajo v javni sektor, kjer so razpise za nova prosta delovna mesta dolžni javno objaviti.

Prostih je 21 delovnih mest. Razpisi so naslednji:

 • Dom starejših občanov Trebnje:    bolničar – negovalec II, pripravnik
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto:        čistilka II
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto:        kuharski pomočnik II
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto:        vzgojitelj – vodja enote vrtca
 • Vrtec Ciciban Novo mesto:             vzgojitelj v razvojne oddelku (za DSP)
 • Zdravstveni dom Trebnje:              doktor medicine – specialist psihiatrije
 • Zdravstveni dom Črnomelj:            zdravnik specialist IV PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj:           zobozdravnik brez specializacije z licenco
 • Zdravstveni dom Črnomelj:           zobozdravnik brez specializacije z licenco (2 razpisa)
 • Zdravstveni dom Črnomelj:           zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Zdravstveni dom Novo mesto:       zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra
 • Mestna občina Novo mesto:           pripravnik – Koordinator VII/1
 • Mestna občina Novo mesto:           strokovni sodelavec V – vzdrževalec parkirišč
 • Mestna občina Novo mesto:           strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije in razvoj
 • Občina Šentrupert:                         svetovalec za okolje in prostor
 • Občina Šentjernej:                          višji svetovalec za okolje in prostor
 • Osnovna šola Center Novo mesto:  učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Šentjernej:                učitelj razrednega pouka
 • Državno pravobranilstvo, Novo mesto: višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec
 • Center za socialno delo Črnomelj:   samostojni strokovni sodelavec
 • Upravna enota Metlika:                    višji svetovalec

Na kočevsko-ribniškem območju ni odprtega nobenega tovrstnega javnega razpisa.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 18. 10. 2017.