Kanal C0: S pomočjo preiskovalne komisije končno prihajajo na dan manjkajoči koščki sestavljanke

Anja Bah Žibert, predsednica preiskovalne komisije

V državnem zboru se je nadaljevala druga redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, ki ji predseduje poslanka Anja Bah Žibert.

Zaslišanja sta se udeležila tudi dva nekdanja okoljska ministra, Jure Leben in Simon Zajc, ki sta potrdila, da bi bila pri projektu Kanal C0 potrebna izvedba presoje vplivov na okolje. Pomembne podatke je posredoval tudi Aleš Prijon, nekdanji državni sekretar na okoljskem ministrstvu.

Predsednica komisije Anja Bah Žibert je nekdanjemu okoljskemu ministru v vladi Marjana Šarca zastavila vprašanje, ali meni, da bi projekt Kanal C0 moral imeti presojo vplivov na okolje narejeno. Simon Zajc je odgovoril, da je ob pravnih dejstvih, ki so veljala, ko se je projekt pripravljal, jasno, da bi iz več razlogov Kanal C0 potreboval presojo vplivov na okolje.

Gradbena dovoljenja nepravilna, nekatera tudi nezakonita

Zajc je spregovoril tudi o reviziji, ki jo je dal narediti njegov predhodnik (Jure Leben) in je pokazala, da je bilo vseskozi od leta 2013 dalje več stvari speljanih narobe. Po revizijskem poročilu so dali izdelati tudi pravni pregled gradbenih dovoljenj. Pri tem je bilo ugotovljeno, da so bila gradbena dovoljenja izdana nepravilno, nekatera tudi nezakonito. “Ampak toliko časa nazaj, da nismo imeli več možnosti ukrepati. Čeprav je bila inšpekcija zelo aktivna na tem Kanalu C0, kaj dosti ni mogla ukrepati zaradi tega, ker so vse delali v sklopu gradbenih dovoljenj, ki so bila pravnomočna,” je pojasnil Zajc.

Jure Leben, ki je bil ministera za okolje in prostor pred Zajcem slabega pol leta (2018 – 2019), prav tako v vladi Marjana Šarca, pa je povedal, da sicer verjame v strokovnost vseh, ki so izdajali dovoljenja, a da bi za ta projekt morala biti narejena celovita presoja vplivov na okolje na začetku, preden se je začel izvajati.

Nevaren projekt, ugotovljene goljufije

Aleš Prijon, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor.

Gre za potencialno zelo nevaren projekt, postopkovno smo ugotovili, da je bil večkrat nezakonit in tudi tehnično je problematičen,” je pred preiskovalno komisijo o Kanali C0 dejal nekdanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.

Povedal je še, da so bile ugotovljene tudi goljufije, zato so podali tudi kazensko ovadbo. Izpostavil je tudi napačno traso, saj kanal poteka po ožjem vodovarstvenem območju in poleg tega zelo lomi svojo pot. Težavo vidi tudi v tem, da je Kanal C0 že projektno predviden, da bo malo puščal. “Ta trasa je bila izbrana, ker je najcenejša,” je prepričan.

APredsednica komisije Anja Bah Žibert je po seji zapisala: “Pomembno iz današnje preiskovalne komisije C0: V času ministra Zajca (Šarčeva vlada), tudi na podlagi soglasnih sklepov državnega zbora, je bila podana zahteva ministrstva za ničnost postopka Agencije RS za okolje, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Postopek pa je ustavil uslužbenec, pa tega nista vedela ne minister ne državni sekretar!”

Po 15 letih projekta Kanala C0 tako s pomočjo preiskovalne komisije končno prihajajo na dan manjkajoči koščki sestavljanke.

M. D.