Kakšni so načrti za vrtce in šole, splošne in poklicne mature bodo prilagojene

Dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Ministrica Simona Kustec je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnila nekatere stvari v povezavi z odpiranjem šol in opravljanje splošne ter poklicne mature. Matura v tem šolskem letu bo, maturantke in maturanti pa tudi že dokončno vedo, kako bo izvedena. 

Po pričakovanjih naj bi se s 4. januarjem v šole najprej vrnili učenci in učenke prve triade osnovne šole, v zavode in šole otroci s posebnimi potrebami ter da bi se ponovno odprli vrtci za varstvo vseh otrok.

Temu bo kasneje sledilo še vračanje učencev in učenk drugih razredov v osnovnih šolah ter prioritetno vračanje dijakinj in dijakov zaključnih letnikov srednjega in poklicnega izobraževanja, od katerih bo poklicno maturo opravljalo predvidoma 9.093, splošno pa 6.927 maturantk in maturantov, kar je za 545 več od lanskega šolskega leta.

Ministrica se pri tem zavzema za ponovno čim hitrejše varno in postopno odpiranje. Vsi potrebni načrti, priporočila in smernice tako na pedagoškem kot epidemiološkem delu so pripravljeni in posredovani šolam.

Prilagoditev splošne mature pri vseh predmetih

Prilagoditve vseh predmetov se nanašajo na vse predmete, obvezne kot tudi izbirne. Pri slovenščini, italijanščini ali madžarščini imajo vsi trije jeziki prilagoditve v obeh svojih delih – v pisnem zunanjem delu in pri ustnih izpitih, ki štejejo kot notranji del. Pisni del, šolski esej, je prilagojen z naslovom, kjer bo ponujena večja odprtost, tako da bodo dijaki lahko v svojih primerjavah in analizah vključili eno ali drugo delo ali obe deli, ki sta predpisani v tematskem sklopu.

Pri matematiki se pri pisnem delu spreminjata dve stvari. Dovoljena bo uporaba računala, ki je bil sicer prvotno umaknjen, a se letos vrača kot pripomoček. To velja tako za osnovno kot višjo raven pri matematiki. Ob izpitu v izpitnih polah bo objavljeno tudi večje število formul na obeh nivojih.

Pri tujih jezikih, kjer to do zdaj ni bilo mogoče, bosta pri pisanju sestavka na voljo v vseh primerih dva naslova. Na osnovni ravni na splošno temo in na višji ravni na temo iz književnih del, ki so jih dijaki iz predpisanega sklopa morali prebirati.

Za ustni del izpitov imajo vsi trije obvezni predmeti veliko skupnega. Na določen način se zmanjšuje obseg tiste snovi, na katero se dijaki morajo pripraviti. Ta obseg se zmanjšuje za približno 15 odstotkov, in sicer tako, da bodo v posamezen izpitni komplet listkov učitelji na šolah lahko vpogledali in avtonomno določili, da iz kompleta izločijo 5 listkov, kar je približno 15 odstotkov. To velja za vse naštete predmete.

Dijaki bodo o tem, kaj bo izločeno, obveščeni najkasneje do 15 februarja. To pomeni, da bodo celotno drugo polletje lahko delali in se pripravljali na tisto, kar bo ostalo.

Praktični deli pri številnih izbirnih predmetih bodo prav tako spremenjeni. Predvideno je manjše število obveznih vaj ali nalog, ki jih dijaki pri določenih izbirnih predmetih morajo opraviti. Gre za prilagoditve ekskurzij, terenskih vaj, internih nastopov, protokolov za izdelavo nalog, poročil, drugih izdelkov, zagovorov in če bo potrebno tudi kriterijev ocenjevanja. O tem bo komisija odločala sproti oz. dovolj zgodaj, da bodo šole še spomladi dobivale potrebne informacije.

Odločili so se tudi za model bonusa, ki pomeni, da za vse predmete splošne mature pri zunanjih delih – pisni izpiti in izpitni nastopi – velja, da bo vsak maturant pri vsakem predmetu dobil 10 odstotnih točk od vseh možnih točk pri ne- oz. nepravilno- rešenih nalogah oziroma vprašanjih.

S tem komisija želijo omiliti pričakovan padec učne uspešnosti letošnje generacije. Bonus bo v celoti upoštevan v maturitetnem rezultatu, ne bo ga pa mogoče upoštevati pri certifikatih, ki jih dijaki dobivajo za znanje tujih jezikov.

Kar se ne spreminja, pa je zahtevnost maturitetnega preverjanja. Dijaki bodo še vedno preverjani tako, da bodo v preverjanje vključene vse zahtevnostne ravni.

Bonus 10 odstotkov bo veljal tudi pri poklicni maturi. Pri vseh pisnih delih nalog, kjer tega do sedaj ni bilo, bo zagotovljena izbirnost naslovov oziroma vsebin. Pri ustnih izpitih bo obseg vsebin, ki bodo preverjane na maturi, zmanjšan za 15 odstotkov, preko izločanja 5 od 35 listkov iz maturitetnih kompletov.

Uvedba bonusa bo tako po eni od simulacij prinesla, da bi bilo 36 odstotkov manj nezadostnih, 25 odstotkov manj zadostnih (mišljeni tisti z dvema doseženima točkama). Bilo bi 25 odstotkov več osmic, 25 odstotkov več sedmic, 17 odstotkov več petic.

Pomembno je tudi, da bo državni izpitni center na izvedbeni ravni uvedel e-podporo pri ocenjevanju in vpogledih.

M. D.