Kakšne pravice pripadajo županom, ki so izgubili volitve

Po nedeljskem drugem krogu lokalnih volitev občinske volilne komisije v tem tednu potrjujejo izide glasovanja. Novoizvoljeni občinski sveti pa se bodo začeli sestajati na ustanovnih sejah, ki so namenjene potrditvi mandatov občinskih svetnikov ter ugotovitvi o izvolitvi novega župana.

Izidi prvega kroga lokalnih volitev so že potrjeni, zdaj morajo občinske volilne komisije poročila o izidu glasovanja za drugi krog županom Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov poslati v šestih dneh, to je do sobote, 8. decembra.

Uradne izide morajo občinske volilne komisije objaviti v uradnem občinskem glasilu in na spletni strani občine, medtem ko uradni izidi v zbirni obliki ne bodo nikjer objavljeni.

S tem bo delo občinskih volilnih komisij zaključeno, novoizvoljeni občinski sveti pa se bodo začeli sestajati na ustanovnih sejah. Zakon sicer ne določa roka, v katerem je treba sklicati prvo sejo, pač pa roke za sklic ustanovne seje določajo poslovniki občinskih svetov.

Najpogostejši določen rok je 20 dni po izvolitvi, v nekaterih občinah pa deset dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.

Ustanovno sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan, seja ima pomembno vlogo, saj pomeni konstituiranje predstavniškega organa in začetek opravljanja funkcije župana.

S prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta se konča mandat prejšnjemu občinskemu svetu in županu ter začne teči mandat novemu občinskemu svetu in županu.

V večini občin je tudi v navadi, da na ustanovni seji novoizvoljeni župan slovesno zapriseže in nagovori svetnike.

Kakšne pravice pripadajo županom in podžupanom, ki so izgubili volitve

Župani in podžupani, ki so funkcijo opravljali poklicno, imajo po preteku mandata pravico do nadomestila plače, če ne morejo dobiti druge ustrezne zaposlitve.

Pravico do prejemanja nadomestila plače imajo najdlje tri mesece oziroma dokler se ne zaposlijo ali upokojijo. V tem primeru imajo pravico prejemanja nadomesti še največ šest mesecev.

Županom, ki so funkcijo opravljali poklicno, pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače. Za nadomestilo lahko zaprosijo tudi poklicni podžupani.

Čas prejemanja nadomestila se nekdanjim funkcionarjem šteje v pokojninsko dobo, v nadomestilo pa niso vključeni stroški za prevoz in prehrano. Poklicni funkcionar po prenehanju mandata nima pravice do odpravnine, mu pa ta pripada ob upokojitvi.

V jugovzhodni Sloveniji je več županov, ki so tokratne volitve izgubili in se poslavljajo s tega mesta. To so:

  • Črnomelj: Mojca Stjepanovič Čemas (po neuradnih podatkih se naj bi vrnila v službo na Upravno enoto Črnomelj, kjer je bila zaposlena že pred tem)
  • Dolenjske Toplice: Jože Muhič, funkcijo je opravljal neprofesionalno in je že upokojen
  • Šentrupert: Rupert Gole, podjetnik
  • Žužemberk: Franc Škufca (domnevno tihi lastnik podjetja FS, d. o. o., Škufca)
  • Ribnica: Jože Levstek

Za Šmarješke Toplice, kjer naj bi se domnevno z županskega mesta poslovila Bernardka Krnc, pa izidi o županskih volitvah še niso potrjeni. Odločitev Občinske volilne komisije po vloženih ugovorih naj bi bila znana danes. Vsekakor pa to ne pomeni, da bo znan tudi župan, saj se postopki glede na zaplete v tej občini še lahko bistveno zavlečejo.

J. M.