Kakšne bodo plače po novem? To so novi davki!

(vir: pixabay.com)

V državnem zboru so včeraj potrdili štiri zakone, ki bodo začeli veljati s 1. januarjem 2020 in se nanašajo na davke. Spremembe pri plačah bodo minimalne. Najemnine bodo bolj obdavčene, zaradi česar najemniki lahko pričakujejo višje najemnine. Vlada je zvišala tudi davek od prodaje premoženja, višji bo davek na prejete dividende in obresti. Povečuje se tudi davčna obremenitev za podjetja.

Plače po 1. januarju 2020

Vlada je spremenila določila pri dohodnini, spremembe bodo na naše plače vplivale minimalno. V Financah so izračunali, da bo zaposleni ob povprečni plači, ki je zdaj 1.682 evrov bruto, mesečno prejel le 12 evrov več neto plače.

Poslanec Andrej Šircelj pa je opozoril, da se bodo neto plače povečale le v primeru, če bodo bruto plače ostale enake. Če bodo v podjetjih bruto plače zaradi nižje dohodnine znižali, se neto plače ne bodo nič povečale.

Izplačila bodo naslednja:

Bruto plača Neto plača po starem Neto plača po novem Višja neto plača/mesec, v evrih
1.345,60 913,00 922,40   9,40
1.682,00 1.104,30 1.116,30 12,00
2.102,50 1.343,50 1.358,70 15,20
2.523,00 1.582,60 1.601,10 18,50
2.943,50 1.799,50 1.843,50 44,00
3.364,00 2.015,70 2.068,70 53,00
5.046,00 2.880,50 2.946,60 66,10
10.092,00 5.111,00 5.203,30 92,30

Iz pregleda je razvidno, da bo razlika pri bruto plači 1.345,60 evra, kar je 80 % povprečne plače, le 9,40 evra mesečno. Pri povprečni plači bo to 12 evrov, nato pa se razlike v neto plačah povečujejo. Zaposleni z bruto plačo preko 5000 evrov bo mesečno prejel 66,10 evra več neto plače, tisti, ki prejemajo preko 10.000 evrov, pa bodo mesečno prejeli 92,30 evra več. Zneske so ob pomoči enega od računovodskih servisov izračunali v časniku Finance.

Vlada je spremenila tudi lestvico za dohodnino, ki bo po novem naslednja:

(vir: Finance)

Najemnine: Davek bo višji za 10 odstotkov

Od najemnine najemodajalci danes plačujejo 25-odstotni davek. Po novem bo to 27,50 odstotka, povečanje je za desetino. To pomeni, da bodo najemniki stanovanj po novem plačevali vsaj za toliko višjo najemnino. Lastniki imajo sicer pravico uveljavljati tudi višje normirane stroške za stanovanje (zdaj 10, po novem 15 odstotkov), vendar je malo verjetno, da bodo to priznali najemnikom.

Obdavčitev ob prodaji premoženja: Davek višji za 10 odstotkov

Vlada je zvišala osnovno stopnjo dohodnine od dohodkov iz kapitala: to je delnic, nepremičnin, prodaje deležev in podobno. Povišanje je s 25 na 27,5 odstotka.

V tem delu so zvišali tudi davek oz. dohodnino od dobička pri prodaji, ki so odvisne od obdobja imetništva kapitala.

Davek bo po novem naslednji:

  • po dopolnjenih petih letih imetništva: 20 odstotkov (doslej 15 odstotkov);
  • po dopolnjenih 10 letih imetništva: 15 odstotkov (doslej 10 odstotkov);
  • po dopolnjenih 15 letih imetništva: 10 odstotkov (doslej pet odstotkov).

Po 20 letih davka ni več, tako kot doslej. Še naprej velja tudi določila, da se davek ne plača pri prodajo stanovanjskih nepremičnin, če lastnik prodaja stanovanje ali hišo, v katerem je živel in je bil na tem naslovu prijavljen zadnja tri leta.

Iz tega sledi, da bodo nekateri davki tako za delnice kot tudi nepremičnine celo podvojeni.

Pri prodaja delnic, obveznic in podobno je obdavčitev takšna kot doslej. Razlika je 40-odstotni davek na dobiček, če finančni instrument prodamo v enem letu po pridobitvi.

Dividende in obresti: Davki bodo višji za 10 odstotkov

Za fizične osebe je zdaj davek 25-odstoten glede na bruto dividendo, po novem bo 27,5-odstoten. Primer: Če je bruto dividenda tisoč evrov, dobite danes izplačilo 750 evrov. Če bo po novem bruto dividenda tisoč evrov, bo izplačilo 725 evrov.

Tudi obresti bodo namesto s 25 odstotki obdavčene s 27,5 odstotka.

Novi davki bodo začeli veljati s 1. januarjem 2020.

J. M.