Kako zadolženi so naši zdravstveni domovi in bolnišnica ter kako poslujejo?

Že dlje časa se pojavljajo novice, da je finančno stanje v slovenskem zdravstvu zelo slabo. V zadnjih dneh pa smo bili priča tudi svarilom, da “tako slabo ni bilo še nikoli”, dolgovi pa daleč presegajo celo tiste iz najtežjih kriznih let.

Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je tako pred dnevi za enega od dnevnih časnikov dejala: »Dobavitelje dobesedno moledujemo za dobavo zdravil in materiala. Številni med njimi grozijo, da bodo dobave ustavili. Situacija je alarmantna.” Dodala je še, da bolnišnice, ki imajo težave z denarnim tokom (likvidnostjo), hkrati vse težje izplačujejo plače zaposlenim.

Novomeška bolnišnica in 6 zdravstvenih domov – obveznosti ob koncu leta 14,3 milijona evrov

Na podlagi tega in vse splošnih opozoril, pa tudi kritik v javnosti, smo preverili, kako so bili ob koncu leta 2016 zadolženi in koliko so bili dolžni zdravstveni zavodi v naši regiji. Pri tem smo pregledali bilance za 6 zdravstvenih domov in eno bolnišnico, tj. Splošno bolnišnico Novo mesto. Podatke prikazujemo v nadaljevanju. Med obveznostmi so zajeta vsa neplačila, obveznosti, ki jih imajo posamezni zavodi. Hkrati smo preverili še, kako so lani poslovali. Izredno uspešen je Zdravstveni dom Trebnje, kjer so imeli kar 1,5 milijona evrov več prihodkov od odhodkov. Dobri so bili še v Novem mestu in Črnomlju. Z visoko izgubo v višini 5,47 milijona evri je poslovala Splošna bolnišnica Novo mesto, izmed zdravstvenih domov pa je imel dobrih 544 tisoč evrov izgube še Zdravstveni dom Ribnica. Razlogov za to nismo ugotavljali. Na meji pa je bil Zdravstveni dom Metlika, ki je hkrati tudi edini med zdravstvenimi domovi, ki ima bančno posojilo. Brez tega bi bil tudi metliški zdravstveni dom najverjetneje v izgubi, kar se domala že tudi brez tega, saj presežek 799 evrov ne pomeni ravno nekega presežka.

 Obveznosti Dobiček  Izguba, vse v evrih
Splošna bolnišnica Novo mesto 11.655.303 5.476.394
Zdravstveni dom Novo mesto 1.036.275 615.400
Zdravstveni dom Kočevje 323.993 30.278
Zdravstveni dom Ribnica 313.619 544.125
Zdravstveni dom Trebnje 393.143 1.546.963
Zdravstveni dom Črnomelj 306.923 416.558
Zdravstveni dom Metlika 281.613 799
Skupaj obveznosti: 14.310.869 2.609.998 6.020.519

                                                

 

Edini zdravstveni zavod z bančnim posojilom je ZD Metlika

Edini med zdravstvenimi domovi, ki ima dolgoročna posojila, je Zdravstveni dom Metlika, stanje posojila na dan 31. 12. 2016 je bilo 28.000 evrov, v ZD je bilo 43 zaposlenih. Za posojilo plačujejo tudi obresti, vendar pa iz bilance ni točno razvidno, koliko je bilo tega lani iz tega naslova. Posojilo so najeli z dovoljenjem ustanovitelja oziroma Občinskega sveta Občine Metlika. Ostali zdravstveni domovi posojil nimajo.

Podatki so vzeti iz bilanc za leto 2016, javno dostopnih v spletnih bazah Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). V obveznosti vse obveznosti, ki jih je imel zavod na dan 31. 12. 2016 – vse kratkoročne obveznosti – do zaposlenih, dobaviteljev, financerjev, iz financiranja in podobno – in dolgoročne finančne obveznosti.

Končni rezultat v posameznih zavodih je sicer presežek prihodkov nad odhodki ali obratni, vendar smo za lažje razumevanje za potrebe tega članka to imenovali dobiček ali izguba.

Splošna bolnišnica Novo mesto v velikih likvidnostnih težavah

Po zadnje objavljenih javnih podatkih je imela Splošna bolnišnica Novo mesto na dan 31. marca 2017 za 1,811.153 milijona evrov neplačanih, vendar že zapadlih obveznosti do dobaviteljev, na dan 31. maj 2017 pa je bilo teh neplačanih obveznosti že za 8,855.331 evra. To v prenesenem pomenu pomeni, da je bolnišnica nelikvidna in jim vsak od dobaviteljev v vsakem trenutku lahko blokira bančni račun. Podatki o zapadlih, vendar neplačanih obveznostih za zdravstvene domove v letu 2017 niso znani.

C. R.