Kako v vladi lažejo ali kdo ima koga za norca

Ko se vladajoči zlažejo in jim policisti nastavijo ogledalo.

Tako so policisti zaščiteni v Italiji. Kaj pa pri nas?

Med tistimi, ki so zelo izpostavljeni različnim virusnim okužbam in posledično boleznim, so tudi slovenski policisti. Posebno še, ker imajo veliko opravka z nezakonitimi migranti, ki so tudi potencialni prenašalci okužb, tudi zdajšnjega koronavirusa, ki ogroža svet.

Izkazalo se je tudi, da so pristojni policistom v uporabo poslali razkužila, ki jim je rok že zdavnaj potekel (na fotografiji).

Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili, smo pristojne vprašali, ali imajo policisti zagotovljeno vso potrebno zaščitno opremo in kakšno. Zanimalo nas je še, ali so policistom posredovali kakršna koli navodila v povezavi z novim koronavirusom in če so, kakšna.

S Policije, ki spada pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve (prvo vodi Tatjana Bobnar, drugega pa Boštjan Poklukar – LMŠ), so nam že v sredo odgovorili, da so na ministrstvu že januarja sprejeli potrebne preventivne in zaščitne ukrepe “za zmanjšanje možnosti okužbe z virusom, ki se v primeru potrebe redno dopolnjujejo”. “S temi ukrepi so seznanjeni vsi zaposleni,” so zapisali.

Glede koronavirusa pa so dodali: “Zaposleni, ki so pri opravljanju dela izpostavljeni možnosti okužbe z novim koronavirusom, so bili pozvani k izvajanju vseh potrebnih preventivnih in zaščitnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe (spremljanje simptomov bolezni pri osebah v postopkih, izvajanje osnovnih higienskih ukrepov, uporaba osebne varovalne opreme oziroma zaščitnih sredstev, takojšnje zagotavljanje zdravniške pomoči obolelim osebam s simptomi).”

Zapisali so še, da je Generalna policijska uprava “vsem policistom pred kratkim podala še dodatno pojasnilo o primerni zaščiti pri izvajanju nalog”, in sicer naj pri izvajanju nalog mejne kontrole obvezno uporabljajo vso priporočeno osebno varovalno opremo, tudi pri vseh postopkih z nezakonitimi migranti”. Dodatno pa, da strokovne službe ministrstva pripravljajo “tudi obnovitvena usposabljanja s področja preprečevanja okužb in uporabe osebne varovalne opreme, ki bodo potekala po policijskih upravah po celotni državi”. Ampak, to šele bo, “je v pripravi”.

Kaj pa zaščitna oprema?

S Policije odgovarjajo: “Vsem zaposlenim, tudi policistom na terenu, so ves čas na voljo različna zaščitna sredstva, kot so razkužila za roke, rokavice, obrazne maske itd., ki služijo za zaščito tudi pred drugimi nalezljivimi boleznimi, ki so jim lahko izpostavljeni policisti. Policisti imajo tako na razpolago zaščitna sredstva, ki jih lahko uporabijo, če ocenijo, da bi bila uporaba teh sredstev smiselna.

Tako vodstvo Policije, policisti in sindikat povsem drugače

Popolnoma enaka vprašanja smo dan po prejemu odgovorov s Policije posredovali Sindikatu policistov Slovenije, ki ga vodi Kristjan Mlekuž. V uredništvu imamo namreč podatke, da je stanje precej drugačno od tega, kar zatrjujejo na Policiji oziroma ministrstvu za notranje zadeve.

Suzana Drašler, predstavnica sindikata za odnose z javnostmi, nam je pojasnila, da so ravno včeraj, v četrtek, na ministrstvo za notranje zadeve poslali zahtevo za pojasnila o ukrepih v povezavi z nevarnostjo koronavirusa. Zapisala je, da zaradi velike izpostavljenosti zaposlenih v policiji in ministrstvu za notranje zadeve morebitnim okužbam od pristojnih pričakujejo izvedbo najvišjih standardov zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu. Iz pisma, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju, je razvidno, da so se na Policiji “debelo zlagali”.

Zahteva sindikata je sicer dolga, vendar dovolj povedna in vredna branja. V sindikatu so zapisali:

»V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) budno spremljamo dogajanje v zvezi širjenja t.i. »corona virusa« oz. virusa COVID-19. Ugotavljamo, da zadnji pojavi obolelosti v bližini Slovenije (Italija, Avstrija, Hrvaška) pomenijo tudi grožnjo za varnost in zdravje policistk in policistov ter zaposlenih v Policiji in MNZ, zato od delodajalca (MNZ) zahtevamo posredovanje naslednjih podatkov:

 • Ali imajo zaposleni ves čas na voljo zaščitne respiratorje standarda FFP3 in s kakšnimi količinami tovrstnih respiratorjev trenutno razpolaga MNZ oz. Policija?
 • Ali imajo zaposleni na voljo zaščitne (t. i. kirurške) maske za osebe, ki jih imajo v postopku in pri katerih so prisotni znaki bolezni ter s kakšnimi količinami tovrstnih mask trenutno razpolaga MNZ oz. Policija?
 • Ali MNZ in Policija razpolagata z IR termometri, ki se uporabljajo na daljavo in ali je MNZ že pristopil k nabavi in dobavi IR termometrov na daljavo za policijske enote in kdaj bo tovrstna oprema dostavljena policijskim enotam (iz sredstev javnega obveščanja v Italiji smo seznanjeni, da italijanske varnostne organe s temi sredstvi pospešeno opremljajo)?
 • Ali je v vseh policijskih vozilih zagotovljeno razkužilo, ločeno za policiste in osebe, ki jih imajo v postopku?
 • Ali se po vsakem izvedenem postopku, ko je oseba v službenem vozilu policije (npr. opravlja alkotest, podpisuje dokumente….) zagotovljena dezinfekcija oz. na koliko časa se izvaja dezinfekcija službenih vozil ter kdo jo izvaja?
 • Ali se na vhodih v policijske objekte in objekte MNZ ter v kontrolnih prostorih na mejnih prehodih nahajajo razkužilna sredstva z dozimetri, katerih uporaba je obvezna za vse, ki vstopajo v objekte, oz. ali so sprejete spremembe (začasne) hišnega reda, ki takšno ravnanje predpisujejo?
 • V kakšnih časovnih presledkih se zagotavlja dezinfekcija prostorov, predvsem tistih, kjer se nahajajo stranke (prostori pred dežurnimi sobami na PP, prostori za razgovore in zaslišanja, prostori za pridržanje ipd.)?
 • Ali se zagotavlja ločena uporaba različnih sredstev za zaposlene in stranke (npr. uporaba različnih pisal ipd.)?
 • Ali bo MNZ policistkam in policistom, ki bi se okužili s COVID-19 pri opravljanju službe, priznal 100 % bolniško nadomestilo?
 • Ali bo MNZ pokril ustrezne razlike v višini nadomestil plače zaradi bolniške odsotnosti za svojce zaposlenih, ki bi zboleli zaradi okužbe pri opravljanju uradnih nalog zaposlenega v policiji in MNZ?
 • Ali je MNZ, v sodelovanju z drugimi institucijami zagotovil prostore za izvajanje morebitne karantene za zaposlene in njihove bližnje, pri katerih bi prišlo do okužbe pri opravljanju uradnih nalog (npr. Debeli rtič)?

Glede na do sedaj znane podatke glede inkubacijske dobe bolezni, možnih načinov okužbe, poteku bolezni in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa ugotavljamo, da smo policisti med  najbolj izpostavljenimi skupinami za morebitne okužbe, prav tako pa zaradi zakonskih obveznosti ne moremo  redno zagotavljati preventivnih samozaščitnih ukrepov, ki jih priporoča NIJZ (predvsem pri nujnih interventnih nalogah kot npr. pri obravnavi prometne nesreče, intervenciji zaradi kršitve javnega reda in miru, opravljanje mejne kontrole, ipd.).

Zaradi navedenega zahtevamo, da v vseh policijskih enotah ter NOE GPU in MNZ zagotovite zadostno količino zaščitnih sredstev, skladno s priporočili NIJZ in mednarodnih organizacij (WHO), da se lahko zaposleni zaščitijo in tako zmanjšajo tveganje za okužbo in obolenje.

Prav tako od MNZ zahtevamo pojasnilo, ali ima pripravljen ustrezen protokol za primere pojava okužbe z COVID-19 med zaposlenimi (beleženje podatkov oseb v postopkih zaradi kasnejše identifikacije »pacienta nič«, usmerjeni ukrepi glede oseb, ki prihajajo iz ogroženih območij (zlasti določenih predelov Italije), obveščanje ustreznih služb v primerih obolelih oseb v postopku.

Zaradi velike izpostavljenosti zaposlenih v policiji in MNZ morebitnim okužbam, od pristojnih na MNZ kot delodajalca pričakujemo izvedbo najvišjih standardov zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu. Morebitna epidemija okužb med zaposlenimi v policiji lahko namreč ob že tako hudem pomanjkanju kadra, pomeni popoln kolaps nacionalnega varnostnega sistema.”

Naslovna fotografija, vir: tukaj

J. M.